Selvorganiserede netværk

– frivillige/gratis netværk

  • Begrebet dækker over netværk, interessegrupper, faggrupper m.m., som kan etableres og drives uden involvering af DPL’s sekretariat.
  • Hvis en gruppe ønsker omtale på DPLs hjemmeside, kræves minimum interessemedlemskab af alle medlemmer/deltagere i netværksgruppen.
  • Der indgås ikke ”kontrakter” mellem DPL og selvorganiserede netværk.

Eksisterende selvorganiserede netværk:

 

Professionelle netværk

Bliv medlem

Bliv en del af Danmarks stærkeste netværk for ledere af projekter

Tilmeld dig her

"Medlemsskabet af Dansk Projektledelse er for mig et fagligt bagland, jeg trækker på i min hverdag, og som både inspirerer mig til at tænke nye tanker om faget - og holde mig ajour helt generelt. Jeg har gode erfaringer med gå-hjem-møder, symposier samt netværket for projektledere, som har givet mange kontakter, jeg bruger i min organisation, fx som eksterne oplægsholdere. Endelig har min deltagelse i IPMA-certificeringen været fantastisk fremmende for min faglige udvikling og karriere."

Philip Sonne, Danmarks Nationalbank, VS – Strategi og økonomi – Projekter