Vedtægter 2023-2024

Dansk Projektledelse (DPL) er en forening med det formål at fremme videndeling og dialog på tværs af sektorer og brancher, og at bidrage til udvikling af ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer. Foreningens internationale navn er Danish Project Management Association (DPMA), og den tilbyder en registrerings- og certificeringsordning, der fokuserer på de enkelte ledere af projektet, initiativet, programmet eller porteføljen.

Medlemskab kan opnås af alle med interesse for DPLs formål og virke, uanset om det er personer på projektniveau, ledere af porteføljer, programmer og projektkontorer, professionen projektledelse eller lignende. Der er to typer medlemskab: personligt medlemskab og virksomhedsmedlemskab, og kontingentperioden er 12 måneder.

Foreningen tilbyder information og kommunikation til og videndeling mellem medlemmer og brugere, events og konferencer både online og fysiske, netværk og faggrupper, internationalt samarbejde samt en certificerings- og registreringsordning.

DPLs medlemsstruktur fastsættes på den årlige generalforsamling, og der ydes ikke kontingentrefusion ved udmeldelse i løbet af kontingentperioden. Et medlem kan udmeldes af DPL, hvis det ikke betaler sit kontingent efter skriftligt påkrav, eller hvis medlemmet misligholder sine forpligtelser i forhold til foreningen eller modarbejder dens formål eller interesser.

Vedtægter 2023-2024

Læs eller download de aktuelle vedtægter og formandsbeskrivelsen her.

Vedtægter pdfFormandsbeskrivelse pdf

Dansk Projektledelse

– et stærkt interessefællesskab for ledere af projekter og initiativer