4 keynote speakere, du ikke bør gå glip af

//af

 

På Symposiet Projektledelse har vi i år inviteret fire meget forskellige keynote speakere, der giver deres besyv med, når vi taler om ”Mennesket i projektet”. Plenumsessionerne på symposiet behandler forskellige emner lige fra digitalisering til motivation & passion, adfærd og samarbejde på tværs af brancher. Faktorer, som stiller store krav til projekterne, og de mennesker, der navigerer i dem til daglig.

Unleashing passion for succesful projects

Plenum A, onsdag 23. maj kl. 9-10
Project management has strong routes in operations research, engineering and economy. However, people are performing projects! Reinhard Wagner believes that in order to be more successful in projects, we need to have a better understanding of psychology as well as the motivation of people acting in projects and what makes them passionate about it. It´s the project sponsor´s task to create a perfect fit between the project manager´s motivation and the challenges of the project. The fit is what creates the passion. The fit creates flow, entrepreneurial behaviour and last but not least performance. Nevertheless, we also need to have a look into the disadvantages of passionate behaviour, which may show its ugly face through a burnout of or conflicts between the people engaged. Reinhard Wagner will provide real case stories as examples of all of the above.

Reinhard Wagner
Reinhard Wagner har været aktiv inden for ledelse af projekter i mere end 30 år. Han er Certificeret Projektchef og er IPMA A-certificeret. Reinhard har stor erfaring inden for ledelse af projekter samt program- og porteføljeledelse, og har i mere end 15 år, været aktivt involveret i udviklingen af ISO-standarder indenfor projekt-, program- og porteføljeldelse. Wagner er tidligere President hos IPMA og nu Chairman of the Councel.

Vi forlader nu den industrielle økonomi – og går ind i den digitale

Plenum B, onsdag 23. maj kl. 14-15
Bliv klogere på spillereglerne i den ny økonomi, der afløser den industrielle tidsalder. Omdrejningspunktet er løsninger som sammensættes til lejligheden – ikke masseproducerede produkter og tjenester. Peter Hesseldahl taler om den nye værdi, der opstår gennem digitale platforme, der med enorme mængder data koordinerer samspillet mellem et netværk af deltagere. Robotter og kunstig intelligens overtager en stor del af menneskers opgaver. I stedet skal vi levere det, som kun mennesker er i stand til. I dele-økonomien mister begreber som ”arbejdsgiver”, ”ansat”, ”professionel” eller ”forbruger” mening. Samtidig udfordres de normer, vi har opbygget om rettigheder, forpligtelser og fordelingen af gevinsterne i økonomien.

Peter Hesseldahl
Peter er fremtidsforsker, forfatter og journalist. Han har arbejdet som fremtidsforsker for en række store danske og udenlandske organisationer, Som journalist har han dækket fremtiden for Danmarks Radio, Politiken og TV2. Hesseldahl er redaktør af Mandag Morgen Next, et nyhedsbrev om digital omstilling

 

Det store blindspot i projektledelsen – det uperfekte menneske

Plenum C, torsdag 24. maj kl. 8.30-9.30
Hvorfor gør mennesker som de gør? Og hvordan ændrer du dem?
Det er den overordnede ramme for dette plenum, hvor Morten Münster ser på, hvordan vi kan bruge adfærdspsykologi til at få mennesket i centrum i vores projekter. Undervejs pejler Morten os ind på, hvordan vi kan udnytte, at mennesker er irrationelle til at skabe forandringer – og sikre, at alle stakeholdere er med på vognen. Hvilke konsekvenser har det for vores måde at designe vores forandringsprocesser, at vores modtagere er uperfekte? Münster viser, hvordan vi kan udnytte enkle principper om den menneskelige psykologi til at ændre vores kollegaer og kunders adfærd. Efter dette plenum kommer du ud med konkrete værktøjer – og et mere retvisende billede af de mennesker, du gerne vil påvirke.

Morten Münster
Med en baggrund som partner i BRO Kommunikation grundlagde Morten Münster The Nudging Company for fem år siden. Her opdyrkede han sammen med en masse dygtige kollegaer adfærdsdesign som felt. Han er forfatter til to bestsellere om adfærd: ‘Personlig indflydelse – den overraskende sandhed om, hvordan man flytter mennesker, holdninger og produkter’ og ‘Jytte fra marketing er desværre gået for i dag’. Morten er fast skribent for Børsen og en ofte benyttet adfærdsekspert i medierne.

Det gode kunde-leverandørsamarbejde i it-projekter i staten

Plenum D, torsdag 24. maj kl. 16.15-17.15

I 2011 blev Statens It-projektråd (nu Statens It-råd) etableret med det formål at øge professionaliseringen af arbejdet med it-projekter i staten.  Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen understøtter rådets arbejde ved risikovurderinger og rådgivning af it-projekter, udvikling og vedligeholdelse af statens itprojektmodel, videndeling af best practice på tværs af myndigheder samt understøttelse af tiltag, der fremmer god projektledelse. I regi af rådets tredje indsatsområde iværksatte It-rådet i 2016 et tiltag om samarbejdet mellem statslige myndigheder og it-leverandører. Birgit vil tale om egne erfaringer i forhold til temaet ”mennesket i projektet” og om tilblivelsen af ”Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde”.

Birgit Nørgaard
Birgit W. Nørgaard sidder i dag i bestyrelsen for en række ingeniørtunge og projektorienterede virksomheder, bl.a. den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP Group Inc., NCC AB, IMI Plc og NNE A/S. I tillæg er hun næstformand for Statens It-råd. Tidligere i karrieren har hun været adm. direktør for den rådgivende ingeniørvirksomhed Carl Bro Gruppen.

 

Kom og vær med

Symposiet samler hvert år op mod 300 projektfolk, der alle brænder for arbejdet med ledelse af projekter. I løbet af de to konferencedage er der rig mulighed for at netværke og knytte nye relationer med ligesindede på tværs af brancher – måske mens I diskuterer indholdet og udbyttet af de seminarer og plenumsessioner, I netop har deltaget i.

Symposiet Projektledelse afholdes hos IDA Mødecenter i København 23.-24. maj. Læs mere om seminarer, plenumsessioner, temastrømme her.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.