Møder du spændinger og modsatrettede hensyn i dit projekt? Her er hjælp at hente…

//af

I skrivende stund, hvor virusfaren har vendt op og ned på arbejdsformer og prioriteringer, er denne bog bare blevet endnu mere aktuel.

Både & – værktøjer til effektiv paradoksledelse’ af Rikke K. Nielsen, Mette Mogensen, Frans Bévort (Red.), Thomas D. Henriksen, Anne-Mette Hjalager og Danielle B. Lyndgaard. DJØF Forlag 2020.

I skrivende stund, hvor virusfaren har vendt op og ned på arbejdsformer og prioriteringer, er denne bog bare blevet endnu mere aktuel. For den tager fat på situationen, når projektet støder på paradokser, hvor der ikke findes perfekte løsning og endegyldige svar. Mange bliver frustrerede og får trang til at finde et kompromis eller reducere problemstillingen til et mere simpelt spørgsmål, så man kan komme videre. Men forenklede løsninger holder ikke længe.

Denne bog handler om paradoksledelse og præsenterer erfaringer og redskaber fra ledere og projektledere i en række danske og danskbaserede virksomheder. For på tværs af brancher og ledelsesfunktioner er der nogle generelle erfaringer der går igen, når det handler om at håndtere paradokser.

Bogen giver en god præcisering af, hvad der adskiller problemer, dilemmaer og paradokser, for som forfatterne skriver:

–       Problemer er et væsentlige, uafklarede anliggende. De skal løses.

–       Dilemmaer indeholder et valg mellem fx to ting, hvor man ikke kan få begge på en gang. De skal prioriteres.

–       Paradokser er langtidsholdbare ’korkprop-problemer’, som dukker op igen og igen. De skal håndteres.

Bogen hjælper læseren til at afklare, hvilken af de tre typer udfordring man står overfor, og hvad man kan gøre ved dem. ”For dette er din bog – den handler om håndteringen af dit paradoks.” Den indeholder teori – for der et intet så praktisk som en god teori – og mange redskaber, der kan bruges direkte i projektet.

Fremstillingen er bygget op omkring en pædagogisk fasemodel med 5 trin til håndtering af paradokser, og her er redskaber til hver af de 5 trin. I fase 3 ’Valg af actions’ er der for eksempel ni tankevækkende typer, så du kan afklare din sædvanlige præference i mødet med et paradoks, og overveje at gøre noget andet end du plejer. Mon du sædvanligvis mest er en struds, en millimeter-demokrat, en optimist, en actionhelt eller …?

Der er i det hele taget mange illustrative modeller og skemaer, og der er gode refleksionsspørgsmål undervejs i bogen. I slutningen af bogen samles de konkrete råd op i en oversigt med 25 pejlemærker, og det viser sig, at de fem faser udgør en cyklisk proces, hvor faserne og overvejelserne gentager sig – fx hen gennem hele projektforløbet.

Læs bogen og brug den sammen med dine projektkolleger.

Elisabeth Plum
Elisabeth Plum er forfatter, rådgiver og mag. art. i kultursociologi, og startede sin selvstændige virksomhed i 1995. Hun er kendt for at udfordre vanetænkningen på kulturfeltet og give inspiration til at gå nye veje. Hun er en praktiker, der skaber enkle modeller og ledelsesredskaber ud fra anerkendte teorier og sine mange års erfaringer fra offentlige og private virksomheder. For tiden er hun optaget af teamudvikling under kompleksitet, og hvordan projektledere og andre ledere kan bruge teamkulturen som løftestang til at skabe endnu bedre resultater. Se team-culture.dk her Se alle Elisabeths artikler og bøger her: http://www.plum.co.dk/ElisabethPlum-publikationer.html