Better Energy vil være med til at løfte projektmiljøet i Danmark 

//af

Energiselskabet Better Energy har tegnet et virksomhedsmedlemskab hos Dansk Projektledelse for at skabe udvikling og understøtte firmaets projektledere.

Af Nadja Joensen og Casper Holm, Dansk Projektledelse

Dansk Projektledelse udvikler her i 2023 et virksomhedsmedlemskab, der skal gøre det lettere for store og små firmaer at tilbyde faglig sparring og vidensdeling til deres projektledere.

Energiselskabet Better Energy er en af de seneste i rækken af nye medlemmer, som har valgt at tegne et sådant medlemskab.

DPL medlemsskab for erfaringsudveksling

Better Energy er et mindre, men stærkt voksende energiselskab, som i skrivende stund opererer i fire lande.

Virksomheden ønsker at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling ved at designe, udvikle, finansiere og drifte store solcelleparker i Danmark og udlandet.

Better Energy opererer med andre ord inden for et felt, der i disse år får stort politisk opmærksomhed. Det betyder ifølge Aksel Gruelund Sørensen, at der er endnu større pres på i forhold til, at projekterne skal lykkes.

“Det politiske fokus og klimadagsordenen på energiprojekterne er tydelig for alle. Det medfører både større risici og større muligheder.

Der hvor mulighederne forløses, sker det ofte på baggrund af et stærkt fagligt funderet samarbejde på tværs af virksomheder og brancher.”

Risiciene er størst, hvor det faglige fundament er spinkelt.

..tilføjer Aksel.

Projektmiljøet styrkes – i hele Danmark

Hvis projekterne skal føres ud i livet og udvikles som tiltænkt, kræver det ifølge Aksel Gruelund Sørensen, at projektmiljøet skal opkvalificeres. For udviklingen af virksomheden kræver det, at vi skaber et projektmiljø, hvor der er plads til både intern og ekstern erfaringsudveksling.

Indmeldelsen skal ses i lyset af et stort ønske om at skabe udvikling og løfte det generelle projektmiljø i Danmark.

Sådan lyder det fra Executive Vice President i Better Energy, Aksel Gruelund Sørensen.

“Med virksomhedsmedlemskabet får vi mulighed for at dele vores erfaringer med udviklingen af projektmiljøet med andre virksomheder.

Her kan vores projektledere mødes med andre projektledere på tværs af landet og dele erfaringer med hinanden på fysiske såvel som digitale møder. Det ser vi meget frem til”, forklarer Aksel.

Mængden af interessenter vokser

Aksel Gruelund Sørensen sætter ord på, hvordan Better Energy især oplever de forandringer, der præger projekterne:

“De største udfordringer, vi oplever med vores projekter i øjeblikket, er at håndtere den stigende mængde af legitime interessenter.

Det er samtidig her mulighederne ligger, for når det lykkes at håndtere dem, står man ofte med et projekt, som er blevet endnu mere værdiskabende og bæredygtigt end udgangspunktet.”

Projektejerskabet er essentielt

Aksel Gruelund Sørensen peger også på udvikling af projektejerskabet “Som projektleder i energiprojekter er du afhængig af en stærk projektejer eller styregruppe, som kan støtte dig i interessenthåndteringen både internt og eksternt.

Generelt set er der behov for en opkvalificering af projektejere og styregrupperne, da de ofte er den reelle årsag til at projektet ikke lykkes.”

Der er altså flere grunde til at Aksel glæder sig over medlemskabet i Dansk Projektledelse og håber, at det kan bidrage til at skabe endnu bedre energiprojekter i Danmark.

 

For yderligere oplysninger: 

Christina Foldager, Formand, Dansk Projektledelse, +45 61 70 88 62
Aksel Gruelund Sørensen, Better Energy: +45 23 33 85 33

Om Better Energy

Better Energy er et internationalt vedvarende energiselskab og en aktiv spiller i den grønne omstilling. Better Energy skaber ny grøn strøm. De designer, udvikler, finansierer, bygger, drifter og ejer storskala solcelleparker i Danmark og i udlandet.

Læs mere om virksomhedsmedlemsskab her.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.