Eksterne arrangementer i Dansk Projektledelses eventkalender

//af

I 2021 åbner Dansk Projektledelse op for, at alle udbydere af projektrelevante arrangementer kan få deres arrangementer i kalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside.

Events fra eksterne udbydere skal være gratis og omhandle emner, der er relevante og værdiskabende for DPL’s medlemmer og brugere i øvrigt. Arrangementerne må IKKE være reklame/salg for et specifikt produkt el.lign. Alle ekstern udbydere kan som udgangspunkt få annonceret deres gratis events i arrangementskalenderen på Dansk Projektledelses hjemmeside, hvor det vil fremgå tydeligt, at eventet arrangeres af en ekstern udbyder. Se hvilke arrangementer, vi allerede udbyder her.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Gratis arrangement – hvor DPL’s platform er et relevant afsæt*
 • Arrangementet skal være værdiskabende for målgruppen:
  • Folk der arbejder med ledelse af projekter – herunder fx:
   • Projektledere, projektchefer, scrummastere, product ownere, agile coaches, projektejere, styregrupper m.v.
  • Projektdeltagere i øvrigt
 • Arrangementet skal være åbent for alle

Dansk Projektledelse sørger for:

 • At arrangementet bliver synligt i vores kalender.
 • At arrangementet – i særlige tilfælde kan få plads i vores nyhedsbrev og markedsføring i øvrigt, hvis vi vurderer at det giver værdi og mening i forhold til vores markedsføring i øvrigt.
 • At vi snarest muligt efter, at I har sendt os information om arrangementet lægger det i vores arrangementskalender.
 • Vi linker til arrangementet på jeres site, hvor tilmelding i øvrigt sker.

I sørger som ekstern arrangør for:

 • At arrangementet er beskrevet hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med indholdet – så vi kan linke til det fra vores site.
 • At indsende arrangementet i så god tid som overhovedet muligt. Gerne 3-6 uger før afvikling.
 • At underrette os om evt. aflysninger og ændringer af arrangementet.
 • At håndtere tilmeldinger
 • At håndtere alle henvendelser omkring arrangementet

Alternativer til ovenstående:

Har I ikke selv et tilmeldingssite og/eller en online platform (eller et fysisk lokale) – men sidder I inde med et budskab, som I mener, kan komme vores medlemmer til gode, så kontakt os endelig! Vi udvikler løbende arrangementer i DPL-regi og samarbejder også gerne med jer.

*Det er DPL, der vurderer hvorvidt arrangementet er relevant. DPL laver løbende stikprøver på arrangementer fra eksterne partnere for at sikre at indholdet fortsat er værdiskabende og relevant for målgruppen – alle der arbejder med ledelse af projekter – samt at kvaliteten af arrangementet er i tilfredsstillende.

Skriv til arrangementer@danskprojektledelse.dk hvis I har et arrangement, I gerne vil have i vores kalender, der opfylder kriterierne. Skriv gerne ”eksternt arrangement + titlen på arrangementet” i emnefeltet.

Bedste hilsener

Louise, Dansk Projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.