Dansk Projektledelse afholder ekstraordinær generalforsamling

//af

Dansk Projektledelse indkalder medlemmer af Dansk Projektledelse til ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag 8. november kl. 16-18 hos Dansk Projektledelse i Allerød.

På den ekstraordinære generalforsamling skal der stemmes om forslag til vedtægtsændringer.

Nogle af delelementerne i forslaget får effekt allerede fra 2019:

– Ny bruger- og medlemsstruktur (§ 3)
– Nyt kontingent for 2019 (§ 3)
– Bestyrelsen (§ 6)

Tilmeldingsfrist senest 1. november via dette link.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.