Energinet tegner firmamedlemskab hos Dansk Projektledelse

//af

Af Casper Holm, Dansk Projektledelse

Kompetenceudvikling som fokusområde

Kompetenceudvikling er et stort fokusområde for Energinet, som har tegnet firmamedlemskab hos Dansk Projektledelse og indmeldt 58 projektledere i medlemsorganisationen.

Energinet har på den baggrund besluttet at indmelde alle sine projektledere i Dansk Projektledelse (DPL). Tiltaget skal ifølge Frank Fuglsang ses som et klart signal om, at virksomheden mener det alvorligt, når det handler om at udvikle sine medarbejdere.

Gøn omstilling kalder på højt tempo og nye kompetencer

Den grønne omstilling kalder på højt tempo og nye kompetencer for landets projektledere.

Frank arbejder til daglig som Director for projektledelsesteamet i Energinet, der ved årsskiftet har implementeret en ny strategiplan, hvor kompetenceudvikling kommer til at spille en endnu vigtigere rolle.

Efter gode samtaler med Dansk Projektledelse har Frank Fuglsang og kompagni derfor gjort det obligatorisk for Energinets projektledere at være medlem af foreningen.

Energinet har brug for ny viden og netværk

Det sker ud fra en forhåbning om at inspirere virksomhedens projektledere omkring faget ”projektledelse”.

– Kompetenceudvikling er en afgørende forudsætning for, at vi som virksomhed udvikler os og kan følge med tempoet i den grønne omstilling. Derfor har vi brug for ny viden og netværk. Det glæder vi os til at opsøge hos Dansk Projektledelse, siger Frank Fuglsang og tilføjer:

– Den store forhåbning er, at vores projektledere kan komme i dialog med kollegaer fra andre virksomheder. Vi kan lære meget af hinanden, hvis vi er villige til at stille os selv til rådighed.

Et nyt tiltag – alle projektledere indmeldt

Hos Dansk Projektledelse glæder man sig over Energinet Eltransmissions beslutning om at indmelde alle sine 58 projektledere.

Indmeldelsen er gjort mulig på grund af det virksomhedsmedlemskab, som Dansk Projektledelse udvikler sammen med interesserede virksomheder, og som DPL-formand Christina Foldager forventer sig meget af.

– Vi kan se nogle klare synergieffekter og muligheder i at lade en virksomhed indmelde en stor del sine projektledere. Det er ikke noget, vi tidligere har brugt mange kræfter på, men det kommer vi til i fremtiden, lyder det fra formanden.

Efterspørgsel på projektkompetencer

– Vi ser en markant stigning i efterspørgsel på projektkompetencer hos vores medlemmer. Et kompetencebehov, der udvikler sig hastigt i takt med, at kompleksiteten på projekterne stiger og der bliver flere af dem. Med et medlemskab i Dansk Projektledelse kan man som ledere af projekter og initiativer hele tiden være på forkant og dygtiggøre sig inden for faget i samspil med andre, fortsætter hun.

Som en del af aftalen har Dansk Projektledelse aftalt to årlige besøg hos Energinet. Det sker for at sikre tæt support og maksimalt udbytte af medlemskabet.

For yderligere oplysninger:

Christina Foldager, Formand, Dansk Projektledelse: 61 70 88 62

Frank Fuglsang, Director, Energinet: 23 33 87 29

Om Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Virksomheden ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.