Er der en leder til stede?

//af

af Hans Grønnebæk

Lars Pedersen: Er der en leder til stede? Distanceledelse og virtuelt samarbejde. 244 sider. Samfundslitteratur.

(Anmeldt i tidsskriftet Projektledelse #2017-3).

Er der en leder til stede?

Lars Pedersen er konsulent og driver sammen med et par kollegaer en virksomhed med speciale i virtuel kommunikation og ledelse på distancen. Baseret på omkring fyrre interviews med virksomhedsledere, et solidt fundament af teori samt egne erfaringer og refleksioner, bliver læseren ført gennem dette emne, der bestemt ikke kan kategoriseres som værende nyt, men til stadighed deltager i opløbet til prisen som årets vanskeligste problem for organisationer.

Bogen er primært rettet mod ledere der dagligt arbejder med distribuerede teams, men er samtidig relevant læsning for alle der arbejder i og med virtuelle teams. Bogen er skrevet til praktikere og der bygges bogen igennem broer mellem teori og praksis, i form af citater fra ledere, der kobles med teori og sammen stiller spørgsmål til læseren a’la: “Hvordan oplever du mening i ledelse og samarbejde på distancen?”. Hvert kapitel afsluttes desuden med inspiration til handling, der gennem en form for resume giver konkrete ideer til, hvad man så gør nu.

Der er masser af figurer og bulletpoints der hurtigt lister diverse pointer, så man kommer til sagens kerne i en fart. Mange idéer og teorier berøres flygtigt, og ved man ikke lige noget om emnet i forvejen, kan der være behov for at dykke ned i noget bagvedliggende teori, for at forstå de præsenterede idéer bedre.

Hørt om det før har du nok, i en vis udstrækning. Vi kommer nemlig vidt omkring og starter fra et niveau mange kan være med på. Gennem de første kapitler beskrives emner, man som leder har overvejet og for-søgt sig med for længst og gentagende gange. Jeg skal dog være den første til at så tvivl om, hvorvidt det er almindeligt blandt ledere at have så struktureret en tilgang som bogen foreslår, når det kommer til at vide hvilke værdier man selv står for, den vision man stræber efter, kompetencen man skal arbejde med og hvordan man sikrer sig alt dette nedfældet på fornuftig vis.

Et par kapitler inde i værket kommer vi til emnet om at skabe en tillidsfuld relation. Her deler jeg det be-skrevne synspunkt, der også deles af mange andre forfattere og forskere, om at tillid er afgørende for suc-ces i distancearbejdet (det i enhver form for samarbejde, vil jeg gerne tilføje). Emnet tillid fortjener efter min mening langt mere opmærksomhed, end de 23 sider det strækker sig over. Dog kan man argumentere for at flere af de tilhørende emner, der beskrives i egne kapitler, virker positivt på opbygningen af den gode relation og indirekte behandler emnet.

Efterfølgende kommer kapitlerne om kultur i virtuelle teams, hvordan man leder det virtuelle team, kom-munikation i virtuelle teams, hvordan deler vi viden og sidst diskuteres selvledelse.

Emnerne for de enkelte kapitler kunne uden problemer være langt mere omfangsrige, og stadig være rele-vante, praktiske og fokuserede. Vi præsenteres for stoffet på et relativt overordnet niveau. Hvorfor ikke gå mere i dybden? Hvad har forfatteren tænkt om formålet med bogen? Jeg tænker, der kan ses to formål, alt efter hvor meget erfaring læseren selv ligger inde med. Den ene type læser er den forholdsvis nye leder, eller teammedlem, der har lidt praktisk erfaring og behov for nogle hurtige og simple instrukser til hvad man kan prøve af i virkeligheden. Her tjener bogen læseren udmærket, ved at præsentere værktøjer man hurtigt får indsigt i, prøver at benytte, justerer efter egne oplevelser og derefter prøver igen. Denne type læser vil have brug for yderligere vejledning eller sparring, til at få værktøjerne til at virke. Her kan den anden type af læser komme ind i billedet.

Den anden type af læser, er den mere erfarne leder, der sikkert har læst nogle af de bagvedliggende bøger og artikler. Som udmærket kender problemstillingerne og har brugt masser af energi på samarbejde i vir-tuelle teams. Denne læser kan genopdage ting, der er gledet i baggrunden og blive mindet om vigtigheden af at “gøre det rigtige”. Læser begge typer leder bogen, og arbejder de i samme organisation, kan de sam-men blive inspireret til at løfte niveauet for ledelse og samarbejde.

Bogens formål er at give viden og inspiration, står der i indledningen, samt at man sikkert har nye spørgs-mål efter endt læsning. Som introduktion til problemstillingen, skabelse af fælles fundament og sprog i en virksomhed fungerer bogen godt. Det er ikke meningen at komme med den ene og rigtige løsning, står der også i indledningen – der er ikke quick fixes til denne problemstilling. Det må man sige er sandt. Problem-stillingen har flere årtier bag sig, det er almindeligt accepteret at virtuelt samarbejde er kommet for at blive og arbejdet med at forstå, hvordan vi bedst leder og samarbejder i denne kontekst, skal være højt på agen-daen hos den enkelte.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.
856 replies
  1. Niz
    Niz siger:

    l’erezione dura poco? Per avere una erezione e mantenerla per tutta la durata del rapporto sessuale, l’uomo deve possedere un sano sistema circolatorio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * La disfunzione erettile (9 casi su 10) è dunque la più frequente delle patologie, si ritiene interessi un uomo su tre dopo i 40 anni. Occorre rendere interessante la vita amorosa, stemperare conflitti a volte ineluttabili, uscire da sentieri battuti. Ricominciare ad amare attraverso i desideri dell’altro, con un piacere condiviso. Anche per l’impotenza sessuale si può indagare la possibilità di ricorrere a rimedi omeopatici, prima di ricorrere al Sildenafil (Viagra®) piuttosto che al Tadalafil (Cialis®). Le cause psichiche dei disturbi sono molteplici: ansia, stress, introversione, depressione, perdita di fiducia in se stessi, routine.
    https://www.pfdbookmark.win/emorroidi-viagra
    ROSSI FRANCOParma 1924-Cantone di Porporano 18 ottobre 1998Fu violoncellista assai apprezzato e conosciuto negli ambienti del Conservatorio di Parma. Insegnò per oltre trent’anni all’istituto musicale Peri di Reggio Emilia. Nel corso della sua lunga carriera suonò in numerose orchestre, tra le quali quelle della Scala di Milano e del Metropolitan di New York e trascorse lunghi periodi all’estero per lavoro, soprattutto in Sudamerica. Il Rossi morì in un incidente stradale.FONTI E BIBL.: Gazzetta di Parma 19 ottobre 1998, 7. I nostri operatori sono a tua disposizione per assisterti. ROSSI LEONARDOSan Secondo 1406Figlio naturale di Bertrando. Durante la guerra tra i Terzi e i Rossi per il possesso di Parma, tentò una sortita notturna che però non ebbe esito. Nel 1406 tradì i fratelli, levando loro il possesso di San Secondo. Assediato, dovette però ben presto arrendersi, avendo comunque salva la vita.FONTI E BIBL.: P. Litta, Famiglie celebri, 3, 1831, tav. III.