DPL temaer 2024 – vi er klar!

, //af

I dag viser kalenderen 1. december, julemåneden er foran os, og vi kan næsten alle nyde fine sneklædte landskaber. Med et 2023, der snart går på hæld, er det tid til refleksion over året og samtidig fokusere på det kommende 2024. De dialoger, vi har haft her i 2023, har særligt taget afsæt i temaerne acceleration, bæredygtighed, hybride projekttilgange og projektkompetencer.

Sætninger som ’det bekymrer mig, at vi skynder os altså for hurtigt’ har været tilbagevendende i mange af de dialoger, vi har haft i foreningen. Det er som om, at vi alle skriger på refleksion og tænkepause, men snebolden er i fart og tonser derudaf og gør det nærmest umulig at stoppe op. Accelerationen er altså velkendt, det skal gå stærkt, selv om de problemstillinger, vi står overfor – både i og omkring organisationer og virksomheder – er mere komplekse end nogensinde før.

I 2024 tager vi i DPL konsekvensen af den erkendelse og den læring. I året, der snart er gået, havde vi de hybride tilgange i fokus. Kombinationer af klassiske og agile tilgange, der netop opstår, for at opnå større smidighed og tilpasningsevne i projekterne. I samme ombæring stiger de regulatoriske krav, der er behov for projektsucces også på de klassiske parametre og det kalder på faste leverancer og medfører et øget langsigtet planlægningsbehov.

Derfor forlænger vi i 2024 dialogen om, hvordan hastigheden, hvormed vi skal løse projekterne, påvirker vores planlægning. Det er særligt interessant, hvordan vi kan arbejde sammen om og lære af hinanden, så ledere af projekter og initiativer har det brede metodekendskab, som virksomheder forventer af dem – så hensigtsmæssige kombinationer og skræddersyede tilgange anvendes i den specifikke kontekst og det enkelte projekt.

I 2024 håber jeg, at vi sammen kan etablere en fælles følelse af at være i overskud, være foran og have styr på projektplanerne.

Vores dialog om kompetencer viste sig i 2023 at blive meget bred – fuldstændig som ledere af projekter og initiativer oplever det i deres hverdag. Vi har gransket og arbejdet med de nødvendige kompetencer for den enkelte leder af projekterne. Vi har været i detaljer og været i helikopterperspektiv. Vi har særligt dyrket den grafiske facilitering, som har jeres store interesse og set på det samlede samfund og på virksomhedernes projektmiljø, på projektkulturen og de kompetencer, der er påkrævet her for at skabe succesfulde projekter.

Derfor bringer vi dialogen et lidt andet sted hen i 2024 og tager fat i, beskriver og løbende udvikler de nødvendige projektkapabiliteter – kompetencer, processer og systemer – der understøtter et sundt projektmiljø. Lad os gå pragmatisk til værks, lad os gennem åbne og ærlige dialoger finde ud af hvad der virker – i hvilke kontekster – og hvordan vi med mindst mulig indsats kan skabe store succeser.

Vi kommer ikke udenom at tale projektkompleksitet, øgede regulatoriske krav, datasikkerhed, bæredygtighed mv også i 2024. For mange projektledere har vi i 2023 oplevet, at det er begreber, der er velkendte hos den enkelte leder af projekterne – men som dog udmønter sig på mange forskelligartede måder i de enkelte projekter. Det, de store megatendenser ofte betyder på projektniveau, er øget krav til dokumentation og et stærkt fokus på risikostyring.

Og netop i forhold til risikostyring har vi meget, vi kan lære af hinanden. Hvordan bringer vi risikostyring til næste niveau, når det er så afgørende, at vi er compliant med de mange (og nye) krav. Den fælles læring styrker vi i det nye år, så vi kan have ro i maven og tillid til vores projekter og de indsatser, vi skal sætte i søen for at nedbringe de identificerede risici.

Når alt kommer til alt, handler projekter om mennesker. Og ingen plan, ingen kapabiliteter eller risici uden at vi har fokus på de mennesker der skal bære og bruge projekterne. Samarbejde på tværs mellem mange og mangfoldige interessenter og stærk facilitering af processer sikrer fælles forståelse for fælles mål, styrket kommunikation og fremmer projektsucces. Det faciliterende rum kræver det mod at træde ind i. Derfor har vi set en stor efterspørgsel på netop facilitering i 2023. Det vil vi honorere i 2024, hvor vi giver dialogen og læringen mere plads.

Hertil kommer, at det digitale samarbejde gennem distribuerede teams er en nøglekomponent i ledelse og gennemførelse af projekter. Det stiller fortsat nye krav til effektivt samarbejde, ledelse på distancen, kommunikation og teamkoordinering på tværs af forskellige geografier samt evt. tidszoner og kulturelle baggrunde.

I 2024 ønsker vi et endnu tættere samarbejde i foreningen, vi ser frem til de inspirerende og lærerige dialoger, der flytter os i vores stærke interessefælleskab. Sammen er vi er blevet meget klogere i 2023 – og jeg glæder mig til, at vi skal blive endnu dygtigere sammen i det nye år, når vi sætter fokus på temaerne:

Med ønske om rigtig dejlig julemåned til alle!

Bedste hilsner,

Formand, Christina Foldager
Som formand for Dansk Projektledelse tegner jeg foreningen udadtil og varetager foreningens overordnede ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Jeg er senest valgt af medlemmerne på generalforsamlingen 2023 for en to årig periode. Jeg brænder for projekterne - for de mange i porteføljen og for eksekvering af det enkelte. I mere end 10 år har jeg nydt rigtig godt af mit medlemsskab i Dansk Projektledelse.