Hvordan engagerer og fastholder du som projektleder medlemmer af hybride teams?

//af

Vi har interviewet 15 projekt-og teamledere omkring de udfordringer, som den hybride arbejdsform, der er blevet normen efter corona-epidemien. Det har resulteret i en række hovedkonklusioner og anbefalinger.

Vores undersøgelse af projekt- og teamlederes erfaringer med hybride teams lægger sig i forlængelse af RUC og Mannaz’ 2023 rapport om projektledelse i Danmark. I denne rapport er et helt afsnit dedikeret til distribueret projektledelse. En af konklusionerne i denne rapport er, at man efter Corona har vænnet sig til virtuelt samarbejde og kommunikation og at næsten alle (94%) respondenter vil fortsætte med hybridarbejde.

I vores undersøgelse har vi fået konkrete bud på de udfordringer man møder, og på konkrete metoder og værktøjer man kan benytte som projekt- eller teamleder i en hybrid hverdag for at fastholde og engagere sine teammedlemmer.

De fleste af de metoder, værktøjer og ledelsesgreb, deltagerne i undersøgelsen delte, er ikke svære at implementere, men kræver, at man som projektleder bevidst prioriterer at få det hybride samarbejde til at fungere og tænker ledelse og medarbejderengagement ind i den måde, man kommunikerer og samarbejder på – både i de fysiske møder og på virtuelle platforme.

Engagement

De udfordringer, som den hybride arbejdsform skaber for medarbejdernes oplevelse af tilknytning til arbejdspladsen og kollegaerne træder endnu tydeligere frem og forstærkes i projektorienterede miljøer, hvor tilknytningen til teamet allerede er tidsbegrænset, og hvor de sociale forbindelser kan virke mere overfladiske og midlertidige.
Derfor besluttede vi at indhente erfaringer fra hybride projekter og teamsamarbejder for at blive klogere på de mekanismer, der præger projektlandskabet.

Vi ønskede svar på:

  • Hvordan oplevede projektlederne effekten af hybridarbejde på deres teammedlemmers engagement?
  • Hvilke værktøjer og ledelsesmetoder viste sig effektive i forhold til at øge og fastholde engagementet blandt teammedlemmerne?

Mange muligheder

Svarene viste, at projektlederne overvejende oplevede nye og positive muligheder i forbindelse med den øgede mængde hybridarbejde. Der peges især på øget fleksibilitet og autonomi, samt at muligheden for hjemmearbejde kan bidrage til at skabe bedre rum til fordybelse hos den enkelte medarbejder.

Udfordringer

De interviewede pegede på en række udfordringer, som for nogle kan betyde en længsel efter tiden før corona, hvor alle mødte ind på samme adresse hver dag.

I dag savner flere det fysiske fremmødes naturlige dannelse af stærkere bånd med kollegaerne, og det konstateres, at hydbridarbejde ikke altid er det mest egnede forum for uformel snak, sparring og fælles refleksion, som ellers ofte fører til nye indsigter og idéer.

Der peges også på, at den hybride arbejdsform har gjort meget kommunikation skriftlig, hvormed der er opstået en fare for misforståelser og unødvendige konflikter.

Samtidig opleves det, at hybridarbejde kan besværliggøre vidensdeling, da den spontan informationsoverførsel ved skrivebordet ikke længere er muligt.

Nøglefund og anbefalinger

Ud over de muligheder og udfordringer, som deltagerne i undersøgelsen gav udtryk for, delte de også flere af deres egne metoder, værktøjer og ledelsesstrategier ift. at fastholde og engagere teammedlemmer i en hybrid hverdag.

Og de er faktisk ikke komplekse at implementere.

De kræver dog, at du som projektleder er proaktiv og bevidst om nødvendigheden af at gøre det hybride samarbejde effektivt. Det handler fx om at integrere ledelse og medarbejderengagement i den måde, der kommunikeres og samarbejdes på – uanset om det er i de fysiske møder eller på virtuelle platforme.

Vores undersøgelse har kastet lys over en vigtig erkendelse: Fysisk samvær med kolleger er afgørende for at bevare en stærk teamånd, fastholde engagement, opbygge tilknytning og skabe den vigtige tillid, der er grundlaget for succes – noget vi alle blev mindet om under Corona-krisen.
Dette aspekt kan nemt drukne i bekvemmeligheden og hastigheden ved online møder og kommunikation.

Du kan læse den fulde artikel samt vores hovedkonklusioner og anbefalinger her:

Hybride projektteams: Udnyt potentialet og overvind udfordringerne

Her kan du også downloade hele rapporten.

Eva Lundahl
Ph.D. er forsknings- og ledelseskonsulent på VIA University College og arbejder bl.a. med hybridledelse, bæredygtig projektledelse og lederudvikling. Hun har selv et hybridarbejde og ved, hvor vigtigt det er at prioritere de sociale og personlige relationer med kolleger og samarbejdspartnere for at opretholde engagement og tilknytning til teamet og organisationen.