Introduktion til Scrum

//af

Scrum er en agil metode (blandt flere fx Kanban, Featuredriven Development, Lean Development,….), som hviler på et sæt af agile principper.

Den agile fremgangsmåde er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I den agile metode opfattes en iteration som en projektcyklus i miniformat, hvor et tværorganisatorisk team på baggrund af en liste med prioriterede behov og krav, designer og udvikler elementer, som er testet og klar til at indgå som del af den færdige løsning.

Overordnet er gennemførelse af et projekt – efter den agile metode – et projekt, som foregår i forholdsvis korte udviklingstrin, såkaldte iterationer hvis typiske længde er 2-4 uger. Udvikling i iterationer står dog ikke i sig selv i modsætning til de klassiske udviklingsmetoder efter vandfaldsmodellen, hvor iterationer også kan indgå som en naturlig del af udviklingsprocessen.

Listen over prioriterede behov og krav ”ejes” af en repræsentant fra forretningen (Product Owner) og Scrum teamet udvikler de elementer med højest prioritet, således at dét, der efterspørges som det vigtigste, udvikles først. Når en iteration er færdig, genprioriterer Product Owner listen med behov og krav med henblik på, at Scrum teamet kan tage fat på en ny iteration, hvor det igen er de vigtigste behov og krav, der søges opfyldt.

Projekttrekanten og Scrum
Projektrekanten i den traditionelle vandfaldsmodel tager i de fleste tilfælde udgangspunkt i Scope indholdet, hvorefter der med udgangspunkt i et antal ressourcer fastlægges et tidspunkt for færdiggørelse. Alternativt er deadline fast og antal ressourcer for at møde deadline fastsættes. I nogle tilfælde arbejdes der også med en reduktion af Scope på grund af begrænsninger i deadline og antal ressourcer.

Den Agile tanke hviler mere på at levere det, som giver mest værdi først og altid i den rette kvalitet. Det vil sige at test og godkendelse er en integreret del af hver iteration. Scope, Ressourcer og Tid anses som begrænsninger. Scope prioriteres efter værdi (listen af prioriterede behov) og Scope kendes ikke i samme detaljeomfang som i den traditionelle vandfoldsmodel med en fuld specifikation. De enkelte krav i Scrum beskrives detaljeret inden igangsættelsen af en iteration (Scrum Sprint).

Forberedelsen inden et Sprint – 3 elementer
I Scrum er der en forberedelse som kan inddeles i 3 elementer (Produkt vision, Produkt Roadmap, Releaseplan)

  1. Udarbejdelse af en Produkt Vision.
   Produkt visionen er det overordnede styrende elementer for hvad der skal leveres. Fx ”Vi vil bygge en e-handels portal for salg af økologiske grøntsager til unge mellem 20-25 år.”
   Produkt visionen er styrende for om forslag til features/funktionalitet er en del af Scope og alle forslag skal falde inden for visionens rammer.

 

  1. Produkt Roadmap
   Produkt Roadmap er en nedbrydning af produkt visionen i delløsninger og overordnet beskrivelse hvilke features/funktioner der haves i hver enkelt delløsning. Her beskrives desuden hvilken værdi den enkelte delløsning forventes at skabe.

 

  1. Releaseplan

Releaseplanen er en yderligere nedbrydning af hvert element i roadmappen. I Scrum fokuseres på at Release 1 skal være et Minimum Viable Product = MVP. Dette medfører at Release 1 er begrænset til at absolut minimum for at være fungerende. For hver release beskrives hvile Features/funktioner delløsningen indeholder. I vores eksempel med portalen vil MVP indeholde en betalingsfunktion – men betalingsfunktionen kan i MVP være begrænset til betaling med Dankort. Andre kort kan komme i en senere release samt muligheden for at betale med mobile pay.

Tankegangen bag ved releaseplanen er, at brugerne ikke altid ved hvad de vil have og jo mere de anvender løsningen Release 1) jo bedre vil de være til at stille krav. Ligeledes er det en reduktion af risici da det måske kan vise sig at løsningen ikke kan laves eller brugerne ikke vil anvende løsningen.

Scrum – eksekvering i sprint.

I scrum kaldes en iteration et Sprint. Sprintet kan være fra 1-6 uger og de fleste vælger at være mellem 2-4 uger.

Tre artefakter i Scrum
I Scrum haves artefakter som er:

 1. Product Backlog
  Product Backlog (liste med prioriterede krav/behov)
 2. Sprint Backlog
  Sprint Backlog som er en delmængde af arbejde fra Product Backlog og som teamet leverer efter et Sprint.
 3. Burn Down Chart
  Burn Down Chart som er en visuel gengivelse af hvor meget arbejde teamet mangler i at være færdige.

Tre roller i Scrum

 1. Scrum Team
  Ofte er det et tværorganisatorisk team af udviklere, frontend desigenere og testere som sikrer at krav fra Produkt Backlog (4) leveres efter hvert sprint.
 2. Product Owner
  Product Owner som er en repræsentant fra forretningen, hvis opgave det er at vedligeholde backloggen med krav der er klar til udvikling, hjælper Scrum Teamet med at løse eventuelle problemer og sikrer at der foreligger en godkendelse af Teamets arbejde i Sprint Review/Demo (7)
 3. Scrum Master
  Scrum Master er en neutral facilitato,r der skal sikre at alle aktiviteter afholdes. Scrum Master planlægger og indkalder til alle møder samt facilitere agendaen på disse møder.

Sprint-aktiviteter

I hvert sprint foregår følgende aktiviteter/møder.

 • Vedligeholdelse af Product Backlog
  Product Backlog er listen med de prioriterede krav. Hvert krav er beskrevet som en User Story (yderligere beskrivelse af User story er ikke medtaget i denne artikel). I Scrum varetages vedligeholdelsen af en Product Owner (repræsentant fra forretningen). Product Owners opgave er at sikre backloggen løbende gøres klar til de enkelte sprint (kaldes Grooming). I praksis vil Product Owner samarbejde med andre brugere i forretningen og/eller Scrum Teamet om klargøring.
 • Sprint Planlægning
  Scrum Master indkalder og facilitere dette møde. Product Owner har til opgave at udtage en delmængde af opgaver til leverance i sprintet. Planlægningsmødet er opdelt i 2 dele:Del 1 – Her gennemgår Product Owner de opgaver som SCRUM teamet skal løse, Scrum Temaet spørger ind til opgaverne for at sikre den endelige forståelse. Opgaver som for Scrum Teamet virker uklare kan afvises af teamet med ønsket om yderligere modning.Del 2 – Her tager Scrum Teamet hver enkelt opgave og nedbryder disse i Tasks. En task er et mindre stykke arbejder som en eller flere sammen skal gennemføre som en del af leverancen. Hver task estimeres i timer. Nedbrydning i tasks over 18 timer anbefales ikke da opgaven derved kan indeholde for mange usikkerhedsmomenter.
 • Stand Up møde
  Efter sprint planlægningen går SCRUM teamet i gang med opgaverne og der afholdes dagligt et Stand Up møde. Stand Up mødet har til formål at teamet deler viden om fremdrift på de enkelte opgaver. Eventuelle blokeringer i arbejdet deles også. Her er det Scrum Master’s ansvar at byde sig til for at hjælpe med at fjerne blokeringer i arbejdet.
 • Review møde
  Ved afslutningen Sprintet afholdes et Review mødet. Formålet med Reviewmødet er at Scrum Teamet gennemgår / demonstrerer deres løsning og Product Owner godkender leverancen.Eventuelle opgaver der ikke er afsluttet eller ikke godkendes overføres til Product Backlog og Product Owner prioriterer om disse skal med i det næste sprint eller nedprioriteres.
 • Retrospektive
  Det sidste møde i Scrum er Retrospektive. Retrospektive er en væsentlig del af Scrum da Teamet skal dele viden og erfaringer om hvad gik godt og hvad der ønskes ændret på i arbejdet. Retropsektive er en del af ”Kontinuerlig forbedring” og skal sikre at teamet øger deres produktivitet gennem højere hastighed og forbedret kvalitet.

Afslutning
Scrum er den mest udbredte af de agile metoder – men Scrum er ikke velegnet til alt. Scrum fungere bedst når hele teamet kun arbejder på et projekt af gangen. Jeg har set eksempler på at et Scrum Team har arbejdet samtidigt på flere projektet i et sprint. Dette medfører også at teamet ikke kan se værdien af Stand Up møder – da videndeling på tværs af flere projekter ikke giver mening, Review og demo møder giver heller ikke mening da flere interessenter nu skal involveres.
Såfremt et team skal arbejde med flere projekter ad gangen anbefales Kanban modellen som er mindre rigid med hensyn til møder og regler.

Scrum er en ikke en projektmodel.
Scrum er en model til strukturelt at levere leverancer – en leverancemodel. Det er absolut ikke en projektledelses model da Scrum ikke indeholder ressourcestyring, omkostningsstyring, stakeholder management m.m. I nedenstående figur er det illustreret hvordan Scrum skal anses som leveranceledelse.

Er Scrum det nye vidunder og skal vandfaldsmodellen udfases?
Scrum har absolut mange fordele men kan ikke nødvendigvis anvendes til alle typer af projekter.

Vandfaldsmodellen har absolut stadigvæk sin berettigelse. Scrum modellen bør f.eks. ikke anvendes ved projekter hvor omkostninger til forandring af det allerede byggede er store. Dette gælder f.eks. byggeri hvor Scrum i sin tilgang kun vil være baseret på kun at bygge en del af fundamentet og efterfølgende ændre fundamentet hvis der opstår nye behov. Dette vil være omkostningstungt og tidskrævende.

Dog kan sprint tankegangen fint anvendes til at levere en samlet leverance der hedder fundamentet men alle krav til fundamentet skal være kendt først.

Rene Sejberg
René Sejberg er Partner og konsulent i ADVANZ. ADVANZ’s services er ”Rekruttering og Executive Search” samt assistance til ”Transformation af ledelse og organisation”. René har igennem de seneste 22 år rådgivet og trænet virksomheder i gennemførelse af organisatoriske forandringer med og uden it. Siden 2012 har René fungeret som rådgiver og coach til agile transformationer og har et dybdegående kendskab til Kanban, Scrum, SAFE og Agile PM. Tidligere har René også været ansat som Forretningsudvikler og IT-projektleder.
15334 replies
 1. Shawnjal
  Shawnjal siger:

  brillx официальный сайт вход
  brillx официальный сайт
  Но если вы ищете большее, чем просто весело провести время, Brillx Казино дает вам возможность играть на деньги. Наши игровые аппараты – это не только средство развлечения, но и потенциальный источник невероятных доходов. Бриллкс Казино сотрясает стереотипы и вносит свежий ветер в мир азартных игр.Играть онлайн бесплатно в игровые аппараты стало еще проще с нашим интуитивно понятным интерфейсом. Просто выберите свой любимый слот и погрузитесь в мир ярких красок и захватывающих приключений. Наши разнообразные бонусы и акции добавят нотку удивительности к вашей игре. К тому же, для тех, кто желает ощутить настоящий азарт, у нас есть возможность играть на деньги. Это шанс попытать удачу и ощутить адреналин, который ищет настоящий игрок.

 2. MichaelSmunc
  MichaelSmunc siger:

  To presume from actual scoop, follow these tips:

  Look representing credible sources: http://levegroup.com/include/pages/?what-is-gnd-news-all-you-need-to-know.html. It’s eminent to ensure that the news outset you are reading is respected and unbiased. Some examples of reliable sources categorize BBC, Reuters, and The Modish York Times. Announce multiple sources to stimulate a well-rounded sentiment of a particular news event. This can improve you return a more ideal display and escape bias. Be hep of the perspective the article is coming from, as constant good report sources can have bias. Fact-check the low-down with another fountain-head if a expos‚ article seems too staggering or unbelievable. Till the end of time make inevitable you are reading a fashionable article, as news can change-over quickly.

  By following these tips, you can fit a more au fait dispatch reader and more intelligent know the everybody everywhere you.

 3. RodneyTearf
  RodneyTearf siger:

  brillx casino официальный сайт
  бриллкс
  Играть онлайн бесплатно в игровые аппараты стало еще проще с нашим интуитивно понятным интерфейсом. Просто выберите свой любимый слот и погрузитесь в мир ярких красок и захватывающих приключений. Наши разнообразные бонусы и акции добавят нотку удивительности к вашей игре. К тому же, для тех, кто желает ощутить настоящий азарт, у нас есть возможность играть на деньги. Это шанс попытать удачу и ощутить адреналин, который ищет настоящий игрок.Вас ждет огромный выбор игровых аппаратов, способных удовлетворить даже самых изысканных игроков. Брилкс Казино знает, как удивить вас каждым спином. Насладитесь блеском и сиянием наших игр, ведь каждый слот — это как бриллиант, который только ждет своего обладателя. Неважно, играете ли вы ради веселья или стремитесь поймать удачу за хвост и выиграть крупный куш, Brillx сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши азартные желания.

 4. Davidbot
  Davidbot siger:

  Altogether! Conclusion expos‚ portals in the UK can be awesome, but there are many resources accessible to help you think the best one because you. As I mentioned formerly, conducting an online search representing https://oksol.co.uk/wp-content/pages/reasons-for-kaitlin-monte-s-departure-from-fox-26.html “UK news websites” or “British story portals” is a enormous starting point. Not only determination this give you a encyclopaedic list of report websites, but it intention also afford you with a better understanding of the current hearsay view in the UK.
  Once you have a itemize of potential account portals, it’s critical to gauge each anyone to determine which best suits your preferences. As an benchmark, BBC News is known benefit of its intention reporting of intelligence stories, while The Guardian is known for its in-depth criticism of political and group issues. The Unconnected is known for its investigative journalism, while The Times is known for its vocation and finance coverage. Not later than concession these differences, you can select the rumour portal that caters to your interests and provides you with the newsflash you want to read.
  Additionally, it’s quality all things neighbourhood pub news portals because explicit regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are akin to the область, which can be especially helpful if you’re looking to safeguard up with events in your close by community. In search exemplar, provincial dope portals in London classify the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Reproduction are popular in the North West.
  Comprehensive, there are many statement portals at one’s fingertips in the UK, and it’s important to do your inspection to see the united that suits your needs. Sooner than evaluating the different news programme portals based on their coverage, style, and article standpoint, you can decide the one that provides you with the most relevant and interesting low-down stories. Esteemed luck with your search, and I anticipation this bumf helps you find the correct news broadcast portal since you!

 5. MathewFub
  MathewFub siger:

  Anna Berezina is a eminent originator and demagogue in the area of psychology. With a offing in clinical unhinged and extensive research circumstance, Anna has dedicated her calling to armistice lenient behavior and daft health: https://anotepad.com/notes/daqr4bh8. Including her between engagements, she has made important contributions to the battleground and has appropriate for a respected contemplating leader.

  Anna’s skill spans a number of areas of thinking, including cognitive of unsound mind, positive psychology, and passionate intelligence. Her widespread knowledge in these domains allows her to victual valuable insights and strategies for individuals seeking in person flowering and well-being.

  As an inventor, Anna has written some influential books that bear garnered widespread notice and praise. Her books provide functional advice and evidence-based approaches to help individuals clear the way fulfilling lives and cultivate resilient mindsets. Via combining her clinical expertise with her passion for helping others, Anna’s writings secure resonated with readers for everyone the world.

  In totting up to her enlarge on a excite as an designer, Anna is also a sought-after spieler at foreign conferences. Her talks are known for their comprehensively of knowledge, thought-provoking ideas, and functional applications. Via her engaging presentations, Anna inspires and empowers her audience to rob in check of their cerebral vigorousness and lead sober lives.

  Anna’s loyalty to advancing the candidates of mental is conspicuous in her ongoing investigating efforts. She continues to travel new avenues and contribute to the scientific understanding of someone behavior and well-being. Her analysis findings have been published in reputable journals and secure more distant enriched the field.

  Comprehensive, Anna Berezina’s passion for plateful others, combined with her national mastery and fealty to advancing the field of psychology, have earned her a well-deserved reputation as a contemplating chieftain and influencer. Her output in production continues to vitalize individuals to exert oneself instead of disparaging development, bounce, and entire well-being.

 6. Billionaire Brain Wave Review
  Billionaire Brain Wave Review siger:

  I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears as though some of the written text in your content are running
  off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers

 7. essaypro
  essaypro siger:

  Hi my friend! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all
  important infos. I’d like to look extra posts like
  this .

 8. EdwardNem
  EdwardNem siger:

  Anna Berezina is a extremely proficient and renowned artist, known for her distinctive and charming artworks that by no means fail to leave a lasting impression. Her work superbly showcase mesmerizing landscapes and vibrant nature scenes, transporting viewers to enchanting worlds crammed with awe and wonder.

  What units http://stovespareparts.ie/wp-content/pages/anna-b_125.html – Anna aside is her exceptional attention to detail and her exceptional mastery of shade. Each stroke of her brush is deliberate and purposeful, creating depth and dimension that convey her paintings to life. Her meticulous approach to capturing the essence of her subjects permits her to create truly breathtaking artworks.

  Anna finds inspiration in her travels and the fantastic factor about the natural world. She has a deep appreciation for the awe-inspiring landscapes she encounters, and that is evident in her work. Whether it’s a serene beach at sunset, an imposing mountain vary, or a peaceful forest filled with vibrant foliage, Anna has a outstanding capability to capture the essence and spirit of these locations.

  With a unique creative type that combines elements of realism and impressionism, Anna’s work is a visible feast for the eyes. Her work are a harmonious mix of precise particulars and soft, dreamlike brushstrokes. This fusion creates a fascinating visible experience that transports viewers into a world of tranquility and beauty.

  Anna’s expertise and artistic imaginative and prescient have earned her recognition and acclaim within the art world. Her work has been exhibited in prestigious galleries around the globe, attracting the eye of art enthusiasts and collectors alike. Each of her pieces has a method of resonating with viewers on a deeply private stage, evoking feelings and sparking a way of reference to the pure world.

  As Anna continues to create beautiful artworks, she leaves an indelible mark on the world of art. Her capacity to seize the sweetness and essence of nature is truly outstanding, and her paintings function a testament to her inventive prowess and unwavering ardour for her craft. Anna Berezina is an artist whose work will continue to captivate and encourage for years to return..

 9. slot demo tanpa daftarf
  slot demo tanpa daftarf siger:

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely excellent.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you are
  saying and the way in which you say it. You make it enjoyable
  and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.
  This is really a great web site.

 10. RodneyTearf
  RodneyTearf siger:

  скачать казино brillx
  бриллкс
  Сияющие огни бриллкс казино приветствуют вас в уникальной атмосфере азартных развлечений. В 2023 году мы рады предложить вам возможность играть онлайн бесплатно или на деньги в самые захватывающие игровые аппараты. Наши эксклюзивные игры станут вашим партнером в незабываемом приключении, где каждое вращение барабанов приносит невероятные эмоции.Так что не упустите свой шанс — зайдите на официальный сайт Brillx Казино прямо сейчас, и погрузитесь в захватывающий мир азартных игр вместе с нами! Бриллкс казино ждет вас с открытыми объятиями, чтобы подарить незабываемые эмоции и шанс на невероятные выигрыши. Сделайте свою игру еще ярче и удачливее — играйте на Brillx Казино!

 11. RodneyTearf
  RodneyTearf siger:

  брилкс казино
  https://brillx-kazino.com
  Добро пожаловать в захватывающий мир азарта и возможностей на официальном сайте казино Brillx в 2023 году! Если вы ищете источник невероятной развлекательности, где можно играть онлайн бесплатно или за деньги в захватывающие игровые аппараты, то ваш поиск завершается здесь.Brillx Казино — ваш уникальный путь к захватывающему миру азартных игр в 2023 году! Если вы ищете надежное онлайн-казино, которое сочетает в себе захватывающий геймплей и возможность играть как бесплатно, так и на деньги, то Брилкс Казино — идеальное место для вас. Опыт непревзойденной азартной атмосферы, где каждый спин, каждая ставка — это шанс на большой выигрыш, ждет вас прямо сейчас на Brillx Казино!