Nyt forskningsnetværk med fokus på store offentlige projekter

//af

Dansk Projektledelse deltager i nyt forskningsnetværk

De store offentlige projekter kommer oftere og oftere på avisernes forside – desværre som regel når de er kørt af sporet. Men der er også projekter, der rammer verden med succes. Det gælder herhjemme og i landene omkring os. 

Nu vil et nyt forskningsnetværk sikre systematiseret erfaringsopsamling fra store offentlige projekter, så vi kan lære af det, der går godt, og fremover undgå det, der fører til et katastrofeprojekt. 

Netværket PROGRAM DANMARK er således et nationalt læringsforum for store offentlige projekter for at styrke projekternes chancer for at nå i mål som planlagt. 

Solid opbakning fra de danske forskere

Nuværende aktører i netværket består primært af forskere fra en lang række danske universiteter. Per Svejvig, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er én af initiativtagerne og er selv koordinator for netværket. Udover Aarhus Universitet er DTU, SDU, RUC, CBS og Aalborg Universitet en del af netværket (se netværkets deltagere nedenfor).  

I DPL ved vi, at flere af vores medlemmer har en stærk interesse i mere viden om, hvordan de undgår at blive en del af det næste katastrofeprojekt. Vi ved også, at DPLs medlemmer er nogle af dem, der i den grad kan bringe stærke erfaringer og viden ind i det nyetablerede netværk.  

DPL deltager således for at sikre, at vores medlemmers viden bliver bragt i spil – og at netværkets indsamlede viden på området kanaliseres tilbage til medlemmerne.  

Så mange aktører som muligt skal på banen

Ideen med netværket er at samle viden og erfaringer fra store offentlige projekter, så aktørerne aktivt kan bruge den viden, der allerede er tilgængelig, hvilket skal styrke mulighederne for allerede i de tidlige faser at indkalkulere mulige risici, usikkerheder og faldgruber og dermed hæve chancerne for at styre projekterne i mål som oprindeligt planlagt. 

For at det skal lykkes, er det vigtigt for netværket, at så mange aktører som muligt involverer sig i at løfte denne dagsorden. Derfor inviterer netværket til et bredt engagement mellem såvel offentlige instanser i ministerier, styrelser, kommuner og regioner som praktikere og fagfolk blandt rådgivere og i virksomheder. 

LinkedIngruppe og Tx3 Netværk på vej

Netværket har i første omgang etableret en LinkedIn gruppe, hvor dialog om projekterne og interesse i initiativet kan udtrykkes. Gruppen findes på LinkedIn ved at søge på ’Netværk og dialog om store offentlige projekter’. 

DPL arbejder pt. på at etablere et Tx3 Netværk for medlemmer, der ønsker at dykke yderligere ned i de store offentlige projekter og evt. bistå på de forskningsmæssige initiativer som netværket etablerer. Hvis du har interesse i at deltage – og erfaring, du kan bringe i spil fra de store offentlige projekter – så hører vi meget gerne fra dig.

Bedste hilsner,


Fakta om Program Danmark

Program Danmark er et nyetableret forskningsnetværk for læring og værdiskabelse i store offentlige projekter.
Formålet med Program Danmark er:

 1. At formidle og tilvejebringe viden og læring om store offentlige projekter, hvor der trækkes på danske og udenlandske erfaringer
 2. At sikre systematiseret erfaringsopsamling fra store offentlige projekter
 3. At bidrage til den politiske debat om store offentlige projekter med henblik på at påvirke valg af regulerings- og styringsmekanismer der kan forbedre konceptvalg, planlægning, eksekvering og værdiskabelse fra store offentlige projekter

Kontaktpersoner:

 • Christian Thuesen, lektor, DTU Management / Engineering technology chth@dtu.dk
 • Per Svejvig, lektor, Aarhus Universitet, Aarhus BSS Department of Management psve@mgmt.au.dk

Nuværende aktører i netværket:

 • Andreas Claus Hansen, PhD student, DTU Management & Bygningsstyrelsen
 • Christian Thuesen, lektor, DTU Management / Engineering technology
 • Christina Foldager, formand Dansk Projektledelse
 • Eva Riis, lektor, SDU Institut for Virksomhedsledelse
 • Henrik K Søndergaard, HKS-Consult ApS
 • Jan Pries-Heje, professor, RUC, Institut for Mennesker og Teknologi
 • Joana Geraldi, lektor, CBS, Department of Organization
 • Josef Oehmen, lektor, DTU Management / Construct
 • Kim Haugbølle, seniorforsker, Aalborg Universitet
 • Per Svejvig, lektor, Aarhus Universitet, Aarhus BSS, Department of Management
 • Sahar Sattari, PhD student, Aarhus Universitet Department of Management
Formand, Christina Foldager
Som formand for Dansk Projektledelse tegner jeg foreningen udadtil og varetager foreningens overordnede ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Jeg er senest valgt af medlemmerne på generalforsamlingen 2023 for en to årig periode. Jeg brænder for projekterne - for de mange i porteføljen og for eksekvering af det enkelte. I mere end 10 år har jeg nydt rigtig godt af mit medlemsskab i Dansk Projektledelse.