Nyt medlem i bestyrelsen i Dansk Projektledelse

//af

På Generalforsamlingen 1. marts var der bestyrelsesvalg i Dansk Projektledelse. Søren Blicher Terp, KMD og Lasse Made, KMD genopstillede mens Anne Mette Skovsen, Modus+ valgte at takke af for denne gang. Der var således tre pladser på valg – og med fem opstillede kandidater – var der lagt op til kampvalg. Se listen over kandidater.

Nyt medlem i bestyrelsen
Søren Blicher Terp og Lasse Made opnåede begge genvalg, og sidder dermed med i bestyrelsen de næte to år.

Derudover kan vi byde velkommen til Karin Soelberg, NNE – der blev årets stemmesluger – og dermed blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen.

Konstituering
På bestyrelsesmødet 15. marts konstituerede bestyrelsen sig. Djon Lind Andersen, Atkins fortsætter som formand for bestyrelsen og John Holst, Siemens overtager posten som intern revisor fra Lasse Made, som ikke ønskede at beholde posten. Karin Soelberg blev ny næstformand.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.