Otto Mønsteds Fond støtter Forskningskonferencen på Symposiet Projektledelse

//af

I 2019 afholdes forskningskonferencen (DAPMARC) for femte gang som en integreret del af Symposiet Projektledelse, der afholdes i København 28.-29. maj.

Forskningskonferencen blev afholdt for første gang i 2015 med to seminarer, der forsøgte at få teori og praksis til at mødes inden for faget projektledelse. Det lykkedes dengang ganske godt, og siden hen er forskningskonferencen vokset og byder nu på hele fire seminarer fordelt over to dage. På seminarerne diskuterer praktikere og forskere emner, der er oppe i tiden, samtidig styrkes netværksdannelsen på tværs – og den “GAP”, der tidligere har været mellem teori og praksis, mindskes.

Otto Mønsteds Fond giver midler til forskningskonferencen i 2019

Med støtten fra Otto Mønsteds Fond, håber vi at kunne få større international synlighed for forskningskonferencen, samt at kunne bringe nogle internationalt anerkendte keynote speakere. Vi udvider og udvikler også formen på konferencen.

Midlerne fra Otto Mønsteds Fond går til:

  • Styrket netværksdannelse og samspil mellem ’praktikere’ og ’forskere’ indenfor projektledelse
  • Mulighed for at hente viden om konkrete projekter og initiativer til Danmark, for derved at få internationale emner bragt til Danmark og diskuteret i en dansk kontekst
  • At få dansk kultur og udvikling synliggjort internationalt, f.eks. vores tilgang til projekter som ’temporære organisationer’ – og ikke blot ’opgaver der skal løses’

In the junction of Leadership Innovation Demand

Under dette tema, inviterer DAPMARC i år til den femte forskningskonference.

I år introducerer vi Poster SLAMS, hvor unge forskere fremviser deres resultater og projekter, paneldebatter om globalisering, kreativitet og innovation i projektledelse, og ikke mindst vores nye koncept: PLUS talks. Temaerne for PLUS talks falder under “Passion”, Leadership, Uplift og Strategy” og her kommer du til at høre kantede og personlige indlæg fra nogle af de bedste forskere i Danmark inden for projektledelse. De vil give kamp til stregen og vi skaber rige muligheder for at komme hjem med nye tanker om dig selv, din profession eller bare nye muligheder og værktøjer. Læs mere om konceptet for forskningskonferencen i denne flyer.

Vil du vide mere?

På symposiets hjemmeside kan du læse meget mere om Symposiet Projektledelse og om forskningskonferencen (DAPMARC). Det er også her du finder information om priser og tilmelding.

 

 

 

Tags: 

 

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.