Simplicity … måske det nye sorte inden for projektledelse?

//af

Før sommer havde jeg et interessant kaffe møde med Djon (Djon Lind Andersen). Emnet var projektkompleksitet og min bog ”ledelse af komplekse projekter”. En meget nærliggende ”løsning” på projekt kompleksitet er at tænke i retningen af de agile projekt mindset. VI var nu enige om, at ”simplicity” måske er et endnu bedre modsvar. Dét at projektledere formål at holde ledelse af projektet tilpas enkelt, uden at kamme over i det simple, er en meget svær balance.

Kaffemøder
Men der er jo mange, som faktisk mestrer dette fint. Derfor besluttede vi at invitere andre med til kaffemøder, og ideen om kaffeklubben ”Project Simplicity” var født.

Konkret forestiller vi os at mødes en gang om måneden, hvor værtskabet går på omgang. Så får man også lejlighed til at se hinandens virksomheder. Mødelængde bliver ca 3 timer og på hvert møde, vil der være to indlæg med efterfølgende drøftelse og debat. Det er tanken, at deltagerne selv giver indlæg, så de fleste deltagere kommet til at givet et eget bud på simpliciteten i projektkompleksitet.

Vi håber at kunne finde 10-20 ligesindede, der vil mødes regelmæssigt og drøfte dette emne med os. Vi blev meget positivt overrasket over, at se 200 linkes, delinger og kommentere på LinkedIn. Som Djon skrev ”vi har måske ramt en nerve”.

Lige nu er vi ved at indsamle ønsker fra de interesserede, så man kan deltage i et netværk, der passer bedst muligt. Giv dine ønsker her https://da.surveymonkey.com/r/KC3B5WS

Ønsker til netværk
Som ønskerne til netværk tegner sig, kommer der både et i vest og to i øst. Der er mest opbakning til en mødefrekvens med 1 eller 2 måneder interval. Møderne ønskes på skiftende ugedage, hvor nogle af dem ligger om aftenen. Der er dog en del variation i ønskerne, og disse kan muligvis tilgodeses, hvis der kommer endnu flere deltagere.

Netværkenes omdrejningspunkt er, hvordan vi kan øge enkeltheden i projekterne – som et modsvar til den stigende kompleksitet vi oplever i vores projekter. Det forventes at hovedparten af ledelses-initiativerne vil være simple, ellers virker de næppe. Heraf navnet på kaffeklubben.

Simplicity = Complexity explained
Blandt de indkomne tilbagemeldinger er der en fin interesse for selv at give indlæg/oplæg, som efterfølgende diskuteres i deltagerkredsen. Derfor bliver dette konceptet – I hvert fald til en start. De indkomne overskrifter virker meget interessant, så der er langt op til en spændende start ?

Dansk Projektledelse tilbød at støtte netværket, fordi initiativer støtter godt op om foreningens strategi om at være centrum for udvikling af projektledelse i Danmark.

Deltagerne i kaffe-klubben:

  • Djon Lind Andersen (formand for DPL), Atkins Denmark har i næsten 10 år tænkt store (og små) tanker om projekt kompleksitet.
  • Mogens Frank Mikkelsen, Novateam har skrevet artikler i ”Projektledelse” og en bog om emnet projekt kompleksitet.
  • Her-står-dit navn, og du har en stærk interesse, og gerne praktisk erfaring med ledelse af projekt kompleksitet.
  • O.s.v. på listen med cirka 15-20 andre

Som sagt hold dig ikke tilbage, der er plads til mange flere. Afgiv dine ønsker til formen på netværket. https://da.surveymonkey.com/r/KC3B5WS Jo flere der melder sig, jo nemmere er det at tilgodese de forskellige ønsker og behov. Så like, del og kommenter på dette oplæg mest muligt.

Kærlig hilsen Djon og Mogens

Mogens Frank Mikkelsen