Ledelse i en virtuel verden

//af

Tema for tidsskriftet Projektledelse #2021-1

At kunne lede dygtigt og effektivt i en virtuel verden blev 11. marts 2020 pludselig virkelighed for mange. Hvor vi tidligere havde valget mellem at lede fysisk eller virtuelt – skulle alle til at planlægge og udføre ledelse i en rendyrket virtuel verden.

Professionel distanceledelse

Hvordan planlægger og udfører du professionel distanceledelse i en rendyrket virtuel verden – hvor du skal opnå synlig fremdrift i dine projekter?… Og hvor du samtidig skal skabe resultater, succes og tilfredshed hos dine interessenter? Er der særlige udfordringer, du skal være opmærksom på, og hvilke kompetencer er særligt vigtige at have fokus på for at kunne lede sikkert og dygtigt på distancen?

Real-life cases fremfor teori

Der findes allerede en masse god og relevant teori om distanceledelse, men i næste nummer af tidsskriftet, ønsker vi at høre om:

  • det praktiske og virkelige ”projektliv” på distancen
  • dine personlige oplevelser og erfaringer med netop din ledelse (af projekter) i en virtuel verden
  • hvad du mener virker godt og mindre godt.

Vi søger med andre ord case-baserede artikler, hvor du tager afsæt i din organisation og i dine projekter (herunder agile). Vi ønsker artikler, der fortæller om de udfordringer, du har haft i forbindelse med overvejende at skulle udføre din ledelse i en rendyrket virtuel verden og hvordan du har tacklet dem.

Fortæl hvor du er nu og hvilken læring, du har gjort. Fortæl også om både fordele og ulemper ved at arbejde og lede i den virtuelle verden. Vi er ikke så interesseret i kopier af siderne fra teoribogen, men hører meget hellere, hvordan det hele fungerer ude hos dig i den virkelige verden.

Vi vil også meget gerne høre om oplevelser og erfaringer med den vanskelige samtale i det virtuelle rum:

  • en samtale som kan handle om ansættelser, opsigelser, konflikter m.m.
  • Hvilke udfordringer har I haft med at skabe et trygt og tillidsfuldt rum som ofte er afgørende for en ”god” vanskelig samtale i den virtuelle verden?

Endelig ser vi meget gerne, at du også kaster dig ud i perspektiveringens svære kunst og giver dit bud på betydningen af at kunne lede dygtigt og effektivt på distancen og i den virtuelle verden set i et fremtidsperspektiv. Får vi normale tilstande igen som før pandemien, hvor vi igen overvejende vil arbejde og lede i en fysisk verden eller er distanceledelsen for alvor kommet for at blive på godt og ondt?

Del din historie om virtuel ledelse i den næste udgave af tidsskriftet

Er du blevet inspireret til at dele din historie i næste udgave af tidsskriftet, så start med at sende os en synopsis om dine tanker og idéer. Send din synopsis til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk senest 24. februar. Download synopsis-skabelon her.

Bliver din synopsis udvalgt, skal den færdige artikel sendes til os senest 30. marts. Projektledelse udkommer næste gang i april 2021.

Vi glæder os til at høre om dine erfaringer med ledelse i en virtuel verden.

Venlig hilsen

Redaktionen, tidsskriftet Projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.