9 stærke budskaber om projektledelse

//af

Dansk Projektledelses årlige konference Symposiet Projektledelse samler hvert år mere end 40 erfarne keynote speakere og indlægsholdere, som gennem 25 plenumsessioner og seminarer formidler en strøm af værdifulde budskaber. Her deler vi de ni bedste med dig.

Budskaberne er en blanding af facts, anbefalinger samt udsagn, som vi synes er værd at reflektere over og lade sig inspirere af.

1. Adfærd
Adfærd er for alvor blevet sat på dagsordenen over de seneste par år, og fylder helt naturligt i arbejdet med projekter. Dette budskab kom også frem på dette års konference.

Adfærdsindsigt og adfærdsdesign ses som nye stærke værktøjer, der kan hjælpe med mere effektivitet i udførelsen af projektopgaven.

Adfærdsledelse appellerer til den pragmatiske projektleder: lær at elske den simple, banale adfærd – fremfor fordybelse i abstrakte terminologier. Den simple banale adfærd er konkret, transparent og let at forstå og let at tilegne sig.

Prøv også at skabe en beslutningstagende adfærd, som vil bane vejen til succes for de selvledende medarbejdere og selvledende teams.

I håndteringen af kompleksitet er det at involvere mennesker, skabe samspil, skabe tillid, skabe samtaler særligt vigtige adfærdskompetencer.

2. Agilitet
Symposiet understregede, at der fortsat er flere opfattelser af, hvad det vil sige at være agil, og at begrebet stadig fremstår uklart. Vi skal fortsætte dialogen omkring, hvad det vil sige at være agil, og vi skal udforske og udfordre de mange perspektiver, vi forbinder med at være agile. Det er særligt vigtigt nu, hvor det agile mindset og agile arbejdsmetoder spredes til hele organisationen.

Det er måske tid til at gøre op med den konstante sondring mellem agilt vs. ikke agilt, samt konventionel ledelse vs. projektledelse?

Agilitet er nøglen til en digital virksomhedsstrategi – en strategi som er effektiv i kampen mod bureaukratiet.

3. Fremtiden
Et af budskaberne fra symposiet er, at vi ikke skal være bange for fremtiden. Vi skal lære at sige “Nå”, – og så kan vi altid gå i panik senere. Fremtiden er din egen, så skab den fyldt med “magiske øjeblikke” – det som virkelig betyder noget for dig. Reflekter over, hvem du er i verden? Og hvem verden har brug for, at du er?

Fremadrettet bliver adfærd, som det at kunne lege, eksperimentere, opdage, samarbejde og løse reelle problemer, vigtige kompetencer for ledere af projekter.

Vi skal være konstant opmærksomme på disruption, de såkaldte Game-Changers. De ændrer markedssituationen markant og medfører fx at virksomheder og produkter bliver overflødige inden for deres felt.

4. Innovation
Symposiet understregede at innovation og kreativitet i projekter sker blandt medarbejdere via lette, små skridt, og fra toppen via aktiv, anerkendende og nysgerrig ledelsesopbakning.

5. Kompleksitet og ”best practice”
Metoder, rammeværk og best practice er anvendelige til løsning af opgaver, som er kendte, lineære, og almindeligt komplicerede. Denne opfattelse blev styrket på symposiet.

Når vi derimod skal navigere i kaotiske omgivelser og løse komplekse opgaver, giver det ikke længere mening at tale om standardmetoder og best practice, fordi det kaotiske og komplekse netop er kendetegnet ved uforudsigelig og uigenkendelighed. Her vil en best practice tilgang måske i virkeligheden være worst practice?

Vi har brug for en anderledes og mere iterativ tilgang i erkendelse af, der ikke findes en best practice. Vi må eksperimentere os frem; observere og evaluere for derefter at reagere gennem nye forsøg og eksperimenter.

6. Ledelse skaber vi sammen
Symposiet bekræftede, at ledelse rent faktisk skabes sammen i projektsamfundet og faktisk er kimen til succes med den flade organisation, dual projektledelse og den velfungerende styregruppe.

At skabe ledelse sammen, er et opgør med ”heltekulturen” og de gamle dyder om, at ledere skal være involveret i alt, vide alt og selv træffe alle beslutninger.

Det at skabe ledelse sammen, er også et middel til at kunne håndtere flere samtidige projekter, med en højere ledelseskompleksitet. Dette bidrager til en bæredygtig ledelse af projekter, da det har naturlig fokus på meningsskabelse og giver plads til vigtige refleksioner.

7. Netværk 
Ikke overraskende blev det bekræftet, at projektledere skal blive bedre til at erkende behovet for sparring, netværk, supervision og i det hele taget viden- og erfaringsdeling. Netværk og communities er en måde, hvorpå vi bl.a. kan skabe ledelse sammen med andre.

8. Relationer
Nye begreber som ”digital sundhed” og ”digital forurening” fylder mere og mere, og blev også et tema på symposiet. Begreberne er opstået i forlængelse af forskningsbaserede resultater som bekræfter, at digitale enheder kan påvirke vores helbred negativt.

Vi ved at nære og dybe relationer gør os gladere og sundere. Vi ved også, at nære og dybe kvalitetsrelationer er bedre end antallet af relationer. Her gælder kvalitet fremfor kvantitet. Gode relationer er godt for både krop, sind og hjerne.

9. Storytelling
Konferencen understregede, at det er vigtigt at give plads til fortællinger og gode historier fra forskellige typer af projekter fra den virkelige verden. De indeholder masser af guldkorn i form af observationer, oplevelser og erfaringer, som tilsammen udgør en kilde til inspiration og refleksion for fremtidens arbejde med ledelse af projekter.

Jesper Schreiner
Oprindelig uddannet ingeniør (E). Har mere end 20 års erfaring fra tre mellemstore Danske virksomheder, som praktiserende projektleder på komplekse projekter. Har primært sin erfaring fra produkt- og teknologivikling men har derudover også ledet strategi- og organisationsudviklingsprojekter. Blev IPMA B-Certificeret første gang i 2008 og fungerer i dag som assessor på IPMA niveau C. Blev Master i Projektledelse fra Syddansk Universitet i 2014. Fungerede i perioden 1. januar 2016 - 28. februar 2021 som direktør og leder af foreningen Dansk Projektledelse.