Dine fremtidssikrede kompetencer er vores primære fokus

//af

Dine fremtidssikrede kompetencer er vores primære fokus

Projekter sniger sig ind alle vegne. Organisationer og samfund erkender i stigende grad, at det er projekterne, der leverer de løsninger og den udvikling, der er påkrævet for at kunne rykke på dagsordener som f.eks. bæredygtighed og digitalisering.
Det betyder, at projekterne bliver flere og flere samtidig med, at kompleksiteten af hvert enkelt eksploderer. Det medfører et direkte pres og efterspørgsel på kompetencer til at lede og styre initiativerne – både på projekt, program- og porteføljeniveau.

I dialogen med medlemsvirksomhederne erfarer vi, at de grundlæggende projektkompetencer f.eks. de klassiske projektværktøjer og -metoder såsom forståelsen for projektets livscyklus stadig er afgørende og vigtige. Faktisk forventes de nu i højere grad at være generiske kompetencer, der knytter sig til det samlede projektmiljø i virksomheden – som organisatoriske kompetencer – mere end en kompetence, der knytter sig alene til den enkelte projektleder.

Vi oplever også, at bevidstheden og respekten for faget er stigende.

Hvor projektledelse tidligere har været en profession, der er kommet til den enkelte projektleder mere eller mindre tilfældigt, fordi vedkommende har haft en stærk faglig indsigt, så ser vi nu i mere udbredt omfang yngre fagmedarbejdere være sig yderst bevidste og ambitiøse om rollen, deres ageren i den og udvikling af den.

Metodefokus er vigtigt – men ikke rigidt

De seneste år har projektmetoder været i centrum, som en løsning på at håndtere den stigende kompleksitet, der pludselig ramte. Nye metoder er kommet til, taget i anvendelse – og nysgerrigheden og heraf kendskabet til dem er stadigt stigende.

I DPL har vi brugt en stor del af 2023 på at dykke ned i, hvordan metoder bliver kombineret ude i organisationer og virksomheder. Én ting har vist sig helt sikkert, der bliver kombineret på kryds og tværs. Processer, begreber og værktøjer fra den klassiske projektverden kombineres med den agile. Og der er ikke 2 kombinationer, der er 100% ens.

Det betyder også, at forventningerne til projektledere med en vis anciennitet og erfaring stiger.

Omgivelserne vil f.eks. forvente – udover den erfarne projektleders sikre hånd på projekterne – at vedkommende med sin erfaring og indsigt i faget og udviklingen af det, kan navigere i flere metoder og argumentere for hvornår ’plejer’ med fordel kan udskiftes eller kombineres med nye værktøjer og fremgangsmåder. Det forventes ganske enkelt, at man som projektleder holder sig ajour, følger med og søger indsigt i de erfaringer, der gøres i andre virksomheder.

Projektkulturen er kommet i centrum

I dialogen med vores medlemmer er det tydeligt, at arbejdet med at løfte projektkulturen pågår. Der sættes ind på forskellige niveauer og indsatserne spænder vidt. F.eks. trimmes og optimeres projektprocesser, projektmodeller indføres eller tilpasses og der er øget fokus på værdistrømme, styringsmodeller og beslutningsprocesser for projektsucces.

Måske kan du nikke med her, når du vender blikket hjem i din egen organisation. Generelt vil vi projektarbejdets succes og søger at komme det nærmere hver dag. Flere ved nu, at projekterne er vigtige, for at vi kan eksekvere på de vigtige  dagsordener.

Viden om hvad det kræver, kan virke skræmmende

En meget stor andel af nutidens projekter er ikke lette at løse. Der er mange forskelligeartende kompetencer i spil, når vi beskriver, hvad en leder af projekter i dag gerne skal kunne favne.

Projekter kalder på ledelses-, beslutnings- og styringskompetencer. Sidstnævnte har i en årrække stået lidt i skyggen af et stærkt ledelsesmæssigt fokus og behov, men vi ser, at pendulet svinger lidt den anden vej i øjeblikket. Der er mange bolde, snitflader og aktiviteter at holde styr- og følge op på – og der er behov for, at nogen kan træffe beslutninger og det stadig helst i et tillidsbaseret miljø, hvor commitment og motivation er bærende for arbejdet.

Det er ikke let at være leder af projekter, initiativer, programmer og porteføljer – det kan af og til faktisk virke skræmmende. Men nerven omkring det – interessen og respekten for faget – har aldrig været større.

Vi kan ikke erfare det hele selv – men har brug for indsigten

Anbefalinger og gode råd finder løbende vej til lederne af projekterne. Det kan være ‘drop de lange, tynde projekter – bryd ned i mindre projekter, der er korte og tykke’ eller ‘fokuser på reducering af ricisi i it-projekter’ eller ‘med grundig simulering og bedre forberedelse af projekterne, kan I eliminere en stor del af de ubekendte faktorer’.

De mange anbefalinger kalder med fordel på erfaringsudveksling og lessons learned på tværs af virksomheder og brancher: ‘Hvordan ser de gode råd ud helt konkret – hos jer og hos os?’ ‘Hvordan skræddersyer I  – og hvorfor?” “Hvad er det I jeres kontekst, der gør, at metoden virker til så stor succes?” Utallige tværgående og værdiskabende dialoger pågår allerede og mange venter forude.

I DPL hører vi samme behov og mål italesat. At de rette projekter sættes i søen og eksekveres succesfuldt – og gerne lidt hurtigt. Og selv om kontekster og deraf veje til målet – som tidligere skrevet – er mere forskellige, så kan vi sagtens lære af hinanden, det er bare om at holde sig til ilden.

DPL er din indgang til udvikling af viden og kompetencer

Vores medlemmer fortæller, at det er i dialogen med hinanden, at deres kompetenceudvikling for alvor har taget fart. Dine kompetencer er derfor top of mind for os i DPL hver dag. Også selvom vi ikke er direkte udbyder kurser.

DPL er således primær kompetenceudviklingsplatform for mange af vores medlemmer og det forsøger vi at understøtte ved at stille muligheder til rådighed for medlemmerne, så alle løftes, bliver endnu dygtigere, fremtidssikrer sine kompetencer – og ikke mindst lave gode projekter, programmer og porteføljer.

Bliv nørdet i et Tx3 – det har både du og vi glæde af

Ved du f.eks., at du kan deltage i et Tx3 netværk – et Tidsbegrænset Temabaseret Team, der tager fat i et specifikt emne, så du kan blive klogere på lige netop det, der er vigtigt for dig. Lige nu har vi nye Tx3 netværk på hylden, som du kan tilmelde dig. Se mere her.

Hvis du mangler et Tx3 Netværk om et specifikt emne, der er vigtigt for dig – så er chancen for, at det er vigtigt for andre DPL medlemmer ret stor. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har ønsker til et netværk vi skal starte op.

Skriv gerne til info@danskprojektledelse.dk

Tx3 Netværk genererer viden til medlemmerne gennem deres erfaringsudveksling, fordybelse og opsamling f.eks. ved at stille deres nyindsamlede viden til rådighed f.eks. i en artikel eller i arrangementer i DPL – se f.eks. Tx3 spor på vores kommende Symposium.

Tx3 er bare en af de indgange vi stiller til rådighed for dig og din kompetenceudvikling. Du kan også blive klogere af at deltage på vores webinarer, arrangementer, Tirsdagstimen og naturligvis ved at læse vores DPL Magasin, som lige straks ligger i din postkasse. Og så kan du tage på SYMPOSIUM.

Kick-start din udvikling på SYMPOSIUM 2023

Uanset om du har været medlem i foreningen i en årrække eller er helt ny, så er Symposiet unægtelig, der, hvor du for alvor kan skrue op for ny viden, øge din indsigt og skabe nye relationer.

I år er der fokus på det øgede tempo i projekterne, på kombination af metoder, på bæredygtighed og på de eftertragtede kompetencer. Og så kan vi ikke komme uden om de store offentlige megaprojekter, der er så meget i vælten.

Feltet er stærkt, når vi mødes i Billund – og har du ikke allerede tilmeldt dig, så gør noget godt for din faglige og personlige udvikling og tilmeld dig et brag af en konference her.

Jeg glæder mig til vi ses!

Bedste hilsner,

Formand, Christina Foldager
Som formand for Dansk Projektledelse tegner jeg foreningen udadtil og varetager foreningens overordnede ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Jeg er senest valgt af medlemmerne på generalforsamlingen 2023 for en to årig periode. Jeg brænder for projekterne - for de mange i porteføljen og for eksekvering af det enkelte. I mere end 10 år har jeg nydt rigtig godt af mit medlemsskab i Dansk Projektledelse.