Flade hierarkier i fremtidens organisationer

//af

Er der stadig brug for mellemledere og hvis ja, hvilke roller skal de have? Er hierarkiet stadig den bedste måde at organisere en virksomhed på?

Flade hierarkier i fremtidens organisationer

Årets sidste udgave af tidsskrift udkommer til december 2020. Temaet for nummeret bliver “Flade hierarkier i fremtidens organisationer”.

Der synes at være et opgør i gang mod det traditionelle hierarki, som stadig er den mest udbredte måde at organisere en virksomhed på. Hierarkiet er kendetegnet ved at have topledere og mellemledere placeret på de forskellige niveauer i organisationen. Tidligere var lederen synonym med den, der havde overblikket og kunne svare på alt, hvilket var muligt i de mere simple domæner. Med vor tids mange og langt mere komplekse domæner er det ikke længere muligt for lederen altid at have overblikket og kunne svare på alt.

En anden indlejret konflikt i den klassiske, hierarkisk organiserede virksomhed er, at de primære mål er økonomiske og at flertallet af handlinger og beslutninger i virksomheden er styret af mål om at sælge mere, skabe størst muligt overskud og sikre virksomhedens værdi gennem høje aktiekurser. Udfordringen er, at denne type mål i kombination med den bagvedliggende kultur ikke er særligt motiverende for det moderne individ.

Folkene bag opgøret har et anderledes syn: Virksomheden skal naturligvis stadig tjene penge for at kunne overleve, men grundholdningen er, at virksomheden først udnytter sit fulde potentiale og bliver rigtig succesfuld, når den har rigtig glade medarbejdere. Midlet og målet er flade organisationer, hvor medarbejdere frigøres fra de traditionelle hierarkiske strukturer og systemer til styring og kontrol. Ansvaret flyttes i stedet i langt højere grad hen til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, frem for at lægge det hos en leder, som vi plejer at gøre. Tesen lyder: Medarbejderne vil opleve større glæde ved deres job; medarbejderne og organisationen som helhed bliver langt mere effektiv og lønsom; medarbejdernes loyalitet vil stige og de vil være mindre tilbøjelige til at skifte job.

Der vil stadig være stort behov for ledelseskompetencer, herunder projektledelse i den flade organisation, men kompetencerne og ledelsesopgaverne vil være fordelt på en anden måde, end vi kender det i dag, fra den traditionelle virksomhed.

Hvad mener du?

Ovenstående tema er inspireret af bogen ”Teal Dots in an Orange World”. Bogen fokuserer på den nye teori bag begrebet ’flade organisationer’ eller ”Teal organisations” og fremstår meget debatskabende; især rejser bogen følgende spørgsmål:

  • Er der stadig brug for mellemledere og hvis ja, hvilke roller skal de have?
  • Er hierarkiet stadig den bedste måde at organisere en virksomhed på?

Byd ind med en artikel, og fortæl om dine holdninger til og/eller erfaringer med flade organisationer. Brug meget gerne denne synopsis-skabelon.

Fristen for aflevering af synopser på artikler er fredag d. 30. oktober. Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk, Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skal den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest mandag d. 23. november.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Jesper Schreiner
Redaktør på tidsskriftet Projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.