Det klassiske hierarki vinder og projekterne taber

- et bud på en ny organisationsform for store og mellemstore projekter i den offentlige sektor. Debatoplæg af Henrik Bachmann Mange store og mellemstore offentlige projekter lider under en række problemer, som går igen på trods af megen…
| Skrevet af Dansk Projektledelse

Flade organisationer i fremtiden

Bliver flade organisationer afløseren for hierarkierne og fremtidens måde at organisere og indrette os på? Eller bliver den tilhørende kulturelle og adfærdsmæssige kolbøtte for stor fordi flade organisationer i virkeligheden er naturstridigt? Et…
| Skrevet af Jesper Schreiner

Selvledelse – er det blevet et paradoks?

I bestræbelserne på, som projektleder, at mestre den multidimensionale interessenthåndterings svære kunst, oplever du så, at du ofte glemmer måske den vigtigste interessent - dig selv? Forskellige ledelsesroller Vi taler om, at projektlederen…
| Skrevet af Jesper Schreiner

Flade hierarkier i fremtidens organisationer

Er der stadig brug for mellemledere og hvis ja, hvilke roller skal de have? Er hierarkiet stadig den bedste måde at organisere en virksomhed på? Flade hierarkier i fremtidens organisationer Årets sidste udgave af tidsskrift udkommer til…
| Skrevet af Dansk Projektledelse

Er du til Agile eller vandfald? – måske et af tidens dårligste spørgsmål!

Tidens store spørgsmål indenfor projektledelse er, om man er med på noderne og arbejder agilt, eller om man mere er til vandfalds-modellen? Men det er måske et af de dårligste spørgsmål, der kan stilles. Mit korte svar er ”ingen af…
| Skrevet af Soeren Stuhr

Adfærdsdesign

Adfærd er for alvor kommet på dagsordenen i de seneste år – også i forbindelse med ledelse af projekter - og det er der to primære grunde til. Hvorfor adfærdsdesign er relevant for ledere af projekter For det første er det glædeligt…
| Skrevet af Jesper Schreiner

Mangfoldighed! – or not?

Mangfoldighed er godt. I udviklingsmiljøer, hvor der er brug for nytænkning og kreativitet, er det godt, at der er samlet mennesker med forskellige kompetencer, uddannelser, erfaringer og arbejdsmetoder. En af de klassiske klichéer fastslår…
| Skrevet af Kaephesten

Agile transformationer – er det gået for vidt?

Agile principper og arbejdsmetoder er over de seneste 15 år blevet udbredt og implementeret, og er nu blevet dagligdag i mange organisationer. Det kræver delvis nye og justerede kompetencer at lede projekter, programmer og porteføljer, og…
| Skrevet af Jesper Schreiner

Ledelse skaber vi sammen

Ledelse skaber vi sammen I år har vi valgt ”Ledelse skaber vi sammen” som hovedtema for Symposiet Projektledelse. Det har vi, fordi vi mener, ”god ledelse” ikke kun er for ledere. Den gode leder mestrer kompetencen at involvere andre…
| Skrevet af Jesper Schreiner

Et stærkt PMO-mandat

Et stærkt PMO-mandat... Er det hønen eller ægget? Jeg har selv været Head of PMO i to virksomheder. Over de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 75 PMO-er med udvikling eller re-vitalisering. Blandt top 3 udfordringer som PMO-er har,…
| Skrevet af Hans Arnbjerg