Læs DPL Magasinet i august

//af

DPL Magasinet udkommer ultimo august 2023

Med afsæt i de  tendenser, acceleration, hybrid projekttilgang, kompetencer og bæredygtighed, samt Symposium 2023 er vi i gang med kommende udgivelse af DPL Magasinet der har udsigt til udgivelse ultimo august 2023.

Du kan nu som medlem af DPL få en A6-nyhed med i kommende udgivelse af DPL. For at få mere information om denne mulighed kan du kontakte Nadja Joensen på magasinet@danskprojektledelse.dk

Har du noget på hjerte indenfor ovenstående tema og ramme, er du velkommen til at tage kontakt til os på magasinet@danskprojektledelse.dk

Find alle de tidligere udgivelser digitalt her.

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.