Rejsen mod den agile organisation – del dine erfaringer

//af

Når Dansk projektledelse tager hul på andet halvår 2021, bliver det bl.a. under temaet Rejsen mod den agile organisation

Du vil kunne deltage i events omkring emnet – og læse artikler i vores magasin Projektledelse, der udkommer til september. Har du lyst til at dele din og/eller din virksomheds historie, så har du nu mulighed for at få en artikel med i vores magasin. Du kan læse mere om temaet og det videre forløb nedenfor.

Rejsen mod den agile organisation

Mange virksomheder arbejder med at transformere deres organisation. Fra den klassiske hierarkiske model til en meget mere agil organisation med mere eller mindre selvstyrende/selvledende teams, som fundament for både at levere værdiskabelse til kunderne og at øge medarbejdertrivsel.

Det betyder evolution, og i nogle tilfælde en revolution i reorganisering af rolle og ansvar, og i mange tilfælde etablering af nye roller baseret på en blanding af nye og eksisterende kompetencer. Tidligere var lederen synonym med den, der havde overblikket og kunne svare på alt, hvilket var muligt i de mere simple domæner. Med vor tids mange og langt mere komplekse domæner er det ikke længere muligt for lederen altid at have overblikket og kunne svare på alt.

Fokus er på det agile mindset og den agile transformation, som er er en rejse, hvor der ikke lige er en rejseguide som passer specifikt til nogen virksomheder. Skal denne rejse starte bottom-up og udvikle sig fra mindre agile enheder og ende i topledelsen? skal rejsen starte som et ”Big Bang”? Eller skal rejsen måske starte et helt tredje sted? Transformationen skal måske foretages i små iterationer og dermed udføres ud fra samme mindset, som det agile netop anvender.

En anden indlejret konflikt i den klassiske, hierarkisk organiserede virksomhed er, at de primære mål er økonomiske. Flertallet af handlinger og beslutninger i virksomheden er styret af mål om at:

  • Sælge mere
  • Skabe størst muligt overskud, og
  • Sikre virksomhedens værdi gennem høje aktiekurser

Udfordringen er, at denne type mål i kombination med den bagvedliggende kultur, ikke er særligt motiverende for det moderne individ. Som helhed er der således ikke grundlag for en bæredygtig virksomhed (mennesker & verden).

Tesen lyder at:
Medarbejderne vil opleve større glæde ved deres job;
Medarbejderne og organisationen som helhed bliver langt mere effektiv og lønsom;
Medarbejdernes loyalitet vil stige og de vil være mindre tilbøjelige til at skifte job.

… men rejsen giver udfordringer i forhold til den klassiske hierarkiske organisation fordi:

  • Hvilke roller skal lederne nu have når teams bliver mere selvledende?
  • Hvilken rolle har projektlederen? og
  • Kan teamdeltagerne selv udøve ledelse?

Hvilke erfaringer har du eller din virksomhed?

Vi håber, du har lyst til at byde ind med en artikel, og fortælle om dine erfaringer eller din virksomheds erfaringer på den agile rejse.

Vi vil rigtigt gerne høre om agile transformationer, og hvordan I og virksomheden gjorde i praksis. Vi er nysgerrige på, om det reelt har ført til en forandring, eller om I blot har været del i ’et agilt teater’, hvor der ikke er noget, der har ændret sig.

Vil du dele dine – eller jeres – erfaringer, må artiklen meget gerne belyse følgende omkring jeres agile rejse:

  • Hvad var planen?
  • Hvordan gik det?
  • Hvor lang er du/I kommet?
  • Hvad har virket og hvad har ikke virket?

Artiklen skal ikke handle om, hvad ’agil’ er eller om fordele & ulemper ved de forskellige agile metoder.

Next steps

Magasinet Projektledelse udkommer næste gang primo september 2021. Før du går i gang med artiklen, beder vi dig udfylde en synopsis med din idé. Synopsis-skabelonen downloader du her.

Synopser sendes til tidsskriftet@danskprojektledelse.dk. Fristen for aflevering af synopser på artikler er tirsdag 22. juni. Bliver din synopsis udvalgt af redaktionen, skriver vi til dig og guider dig igennem den næste fase. Den færdige og korrekturlæste artikel afleveres senest tirsdag 17. august.

På forhånd tak for dit bidrag – vi glæder os til at høre fra dig.

Bedste hilsener

Redaktionen, tidsskriftet Projektledelse

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.