Half Double-metoden i et forsknings- og innovationsprojekt

//af

Erfaringer med Half Double-metoden i forsknings- og innovationsprojektet FEMaLe

Indlægsholder Ulrik Bak Kirk har arbejdet med projektledelse i det primære sundhedsvæsen siden 2013. I dag forsker Ulrik i digital sundhed og er Faglig Koordinator for det EU-støttede forsknings- og innovationsprojekt FEMaLe (Finding Endometriosis using Machine Learning), hvor Ulrik sammen med PMO på Aarhus Universitet siden 2021 har appliceret Half Double-metoden. Ulrik er certificeret Half Double Practitioner siden 2022, og han fortalte i webinaret om sin egne erfaringer med Half-Double-metoden fra forsknings- og innovationsprojektet om den usynlige, men udbredte sygdom endometriose, der rammer 1 ud af 10 kvinder i den fødedygtige alder.

Ulrik Bak Kirk delte sine erfaringer med og overvejelser om at bruge Half Double-metoden i projektledelsen af FEMaLe. Metoden er opdelt i tre hovedområder og tilbyder ni værktøjer:

  1. Effekt: Effektkort og -måling, effektbaseret løsningsdesign og pulstjek.
  2. Flow: Co-lokation af teamet, visuel planlægning og rytme i nøgleevents.
  3. Lederskab: Aktivt projektejerskab, samarbejdsorienteret lederskab samt reflekterende og agil tankegang.

Nedbryd projektet i mindre bidder for at gøre det håndgribeligt

Ulrik Bak Kirk fortalte om, hvordan de har reduceret kompleksiteten i det store projekt ved at bryde det op i mindre bidder, for at kunne fokusere på hvert enkelt fagområde mere struktureret og håndgribeligt. Pandemi-nedlukningen i foråret 2020 krævede fx lynhurtig omstilling til den nye virkelighed og planlægning for at kunne de lede 17 partnere, der var spredt rundt omkring i forskellige organisationer på tværs af 9 lande i Europa. FEMaLe-projektet fandt en fungerende formel ved at etablere en hybrid arbejdsgang fra start og sikre nem intern kommunikation.

Der skal ikke gå for længe mellem møderne

Ifølge Ulrik Bak Kirk handler det om at afholdt regelmæssige møder, fx månedligt som del af en halvårlig rytme for at tracke og identificere, hvordan det går internt og eksternt i projektet. På den måde kan de tage fat i opståede problemer mere proaktivt og løse dem sammen med det samme, de bliver erkendt.

Afprøv i det små og skaler op derpå

Et eksempel Ulrik tog op var, at de succesfuldt havde samskabt og eksekveret en kampagne på sociale medier på dansk, som de derpå løftede op på globalt niveau. Den afprøvede prototype fungerede fint på flere parametre og kunne med stor fordel bygges videre på andre steder.

Erfaringsudveksling, sparring og netværk

Et webinar er en rigtig god måde at erfaringsudveksle og sparre med hinanden på inden for ledelse af projekter, initiativer, programmer og porteføljer. Vi afholder flere webinarer i løbet af året, og til hvert enkelt er der rig lejlighed til at dele erfaringer og netværke med andre projektledere. Og det var der også til dette webinar, hvor Ulrik havde sørget for at allokere tid til spørgsmål, erfaringsudveksling og sparring i forhold til helt konkret at overveje Half Double-metoden for deltagerne. Vores webinarer tilbyder et roligt og velkommende rum, hvor der er plads til alle medlemmer uanset faglighed og branche.

 

Læs om og deltag i kommende webinarer her

Kunne du tænke dig at være facilitator til webinarer kan du kontakte os her

Har du et potentielt emne til et webinar hos DPL, kan du kontakte os her

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.